Cleverlearn - Học tiếng Anh Sáng tạo lại
Trang web này hỗ trợ các ngôn ngữ:
English Deutsch Tiếng Việt
简体中文 繁體中文 한국어
ภาษาไทย
Địa chỉ email của bạn
Mật khẩu  
Ghi nhớ tên tôi
  Nhận tài khoản MIỄN PHÍ của bạn!
Quên Mật khẩu?
Sản phẩm
Đặt mua Các trung tâm Anh ngữ
Về chúng tôi
Hỗ trợ
CleverClass - Student Interface
Main
Demo
Features
Why English
Download
Help
Take interactive English lessons online with CleverClasses.
Talk to your English Teacher Live Online!
 
  Media-rich, Interactive Lessons
  Voice and Text Features
  Live Teacher-led Classes
  Downloadable Lesson Vocabulary
  Translation Tool
 

Take interactive English lessons online with CleverClasses. Practice and enhance your listening and speaking skills through live interaction with trained English teachers and fellow students from other parts of the world.
Our online classes let you learn English, in real time, in a virtual learning environment equipped with cutting-edge, easy-to-use features:
Trang web Cleverlearn và Bản Quyền phần mềm 1998 - 2012 | Cleverlearn Ltd. |
Cleverlearn và những sản phẩm khác được bảo hộ bởi thương hiệu. Những Điều Khoản & Điều Kiện | Chính Sách Cá Nhân.