เคลฟเวอร์เลิร์น  นวัตกรรมใหม่แห่งการเรียนภาษาอังกฤษ
หน้านี้สามารถแสดงเป็นภาษาต่าง ๆ ดังนี้
English Deutsch Tiếng Việt
简体中文 繁體中文 한국어
ภาษาไทย
อีเมลล์
รหัสผ่าน  
จำข้อมูลนี้ไว้
  สร้างบัญชีผู้ใช้ฟรี! ลืมรหัสผ่าน?
ผลิตภัณฑ์
สั่งซื้อ ศูนย์ภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลสนับสนุน
 Cleverlearn - English Learning Reinvented
Cleverlearn
language selection
 ซื้อสินค้า |
   
 
ประวัติของหน่วยงาน
--------------------------------------------------------------------------------------------
 

เคลฟเว่อร์เลิน มีส่วนช่วยในการพัฒนาโลกให้ทันสมัย เราเชื่อมโยงระยะทางและ
หยุดอุปสรรคระหว่างประเทศ วัฒนธรรมและ ประชากรที่อยู่ภายใต้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ที่ เหนือกว่า
การบริการส่วนบุคคลทั้งโลก หัวใจหลักของ เคลฟเว่อร์เลิน คือการสอน ภาษาอังกฤษ
ที่เป็นภาษาต่างประเทศ (อี เอฟ แอล) ด้วยระบบการสื่อสารแบบออนไลน์ที่มีความเร็วและ
สามารถพลิกแพลงได้ เคลฟเว่อร์เลิน คือผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมการศึกษาขั้นมูลฐานบนระบบ อินเตอร์เนต
ให้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เคลฟเว่อร์เลิน ถูกค้นพบที่นิวยอร์คในปี ๑๙๙๙
เคลฟเว่อร์เลิน เป็นการเรียนร ู้ภาษาอังกฤษ ส่วนบุคคลซึ่งผ่านกระบวนการด้วยการใช้วิทยาการสมัยใ
เคลฟเว่อร์เลิน ส่งเสริมและมีส่วนทำให้หลักสูตรขั้นพื้นฐานเป็นหลักสูตรที่ทันสมัยด้วย
การบริการและอุปกรณ์ชนิดพิเศษ เช่นเดียวกับการเชื่อมต่อระบบหรือการศึกษาใน ห้องเรียน
การเรียนรู้วิธีแก้ไขปัญหาของเราคือการวางแผนเพื่อตองสนองในความต้องการ
ที่จะเจริญเติบโตใน ภาษาอังกฤษ เช่นเดียวกับ ภาษา ที่เหมือนกันในทางเศรษฐ
ศาสตร์ทั่วโลกยุคใหม่ นั่นคือการประสบความสำเร็จของหลายๆประเทศในสหภาพยุโรป
หรือวิวัฒนาการของตลาดชาวเอเชียยุคใหม่ ภาษาอังกฤษคือภาษาธุรกิจระหว่างประเทศ
จุดมุ่งหมายของเคลฟเว่อร์เลินถูกค้นพบจากจินตนาการซึ่งถูกสร้างขึ้นมาจากคอมพิวเตอร์และ
ระบบอินเตอร์เนตด้วยระบบตัวเลข ( ดิจิตอล ) โดยศาสตราจาร์ยแห่งศตวรรษที่ ๒๑
ตามที่ผู้ชำนาญด้านการศึกษา ได้ทำการ ศึกษา ระบบคอมพิวเตอร์มูลฐานประมาณ ๒๐เปอร์เซ็นต์
ของตลาดหุ้นในประเทศเยอรมันและมีแน้วโน้มว่าจะเจริญเติบโตอย่างแข็งแกร่งขึ้นทุกวัน
ภายใต้การดูแลของการศึกษาบนระบบดิจิตอลนี้ เคลฟเว่อร์เลิน กำลังขยายสาขา
เพื่อจัดอุปกรณ์การเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ ทั้งหมดให้กับคุณเพื่อทำให้คุณประสบกับความสำเร็จ
การรวมตัวกันของการฝึกอบรมของคอมพิวเตอร์มูลฐานการฝึกอบรมเครือข่ายมูลฐานและ
ระยะทางในการศึกษาผ่านโทรศัพท์และการประชุมทางวีดีทัศน์ซึ่งมีอิทธิพลมากที่สุดของการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ และอยู่ในราคาที่เป็นธรรม
เราตระหนักถึงเนื้อหาสาระของการศึกษาแบบ อิเล็กทรอนิกส
์เพื่อจัดการฝึกอบรมและสร้างข้อมูลข่าวสารให้เพิ่มขึ้นในการเข้าสู่ความรู้และข้อมูลต่างๆ
นับตั้งแต่ระยะทางอันยาวไกลของอินเตอร์เนตถูกทำให้สั้นลงและรวบรวมแก่นแท้ของทุกๆหลักการในกิจกรรมของมนุษย
์เข้าสู่โลกออนไลน์ของไซเบอร์สเปสวันทำงานที่ทันสมัยของผู้ที่ชอบทำงานไม่เป็นหลักแหล่งก็
สามารถเคลื่อนย้ายสถานที่ทำงานไปได้ทุกที่ภายในตำแหน่งของการเชื่อมต่อบนระบบ อินเตอร์เนต
คนทำงานทั่วทุกมุมโลกส่วนใหญ่สามารถรับข้อมูลข่าวสารครั้งล่าสุดได้เป็นประจำด้วยข่าวสาธารณะหรือ
ข่าวจากหน่วยงานการบริการและข่าวสารจากพีซีของคุณ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา หรือ
โทรศัพท์มือถือ ในระหว่างนั้นกลับเข้าสู่สำนักงานหรือโรงงานหรือโกดังตอนนี้
พนักงานสามารถยกระดับความรู้และทักษะของพวกเขาโดยไม่ต้องไปยังสถานที่ทำงานก็ได้
เคลฟเว่อร์เลิน ได้ทำการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเพื่อให้เข้าสู่การใช้สิทธิ ขอบเขต และ
ความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษเช่นเดียวกับ ภาษา ต่างประเทศของแต่ละบุคคล
หรือกลุ่มผ่านทางคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรืออุปกรณ์มือถือ ไม่ว่าคุณจะทำการเชื่อม
ต่อระบบหรือไม่ก็ตาม


 

 

สงวนลิขสิทธิ์เว็บไซต์และซอฟต์แวร์ของเคลฟเวอร์เลิร์นปี พ.ศ. 2541-2555 โดยบริษัทเคลฟเวอร์เลิร์น จำกัด
เคลฟเวอร์เลิร์นและผลิตภัณฑ์อื่นภายใต้ชื่อเคลฟเวอร์เลิร์นได้รับความคุ้มครองภายใต้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนตามกฎหมาย เงื่อนไขการให้บริการ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.