เคลฟเวอร์เลิร์น นวัตกรรมใหม่แห่งการเรียนภาษาอังกฤษ
หน้านี้สามารถแสดงเป็นภาษาต่าง ๆ ดังนี้
English Deutsch Tiếng Việt
简体中文 繁體中文 한국어
ภาษาไทย
อีเมลล์
รหัสผ่าน  
จำข้อมูลนี้ไว้
  สร้างบัญชีผู้ใช้ฟรี! ลืมรหัสผ่าน?
ผลิตภัณฑ์
สั่งซื้อ ศูนย์ภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลสนับสนุน

เคลฟเวอร์คอร์ส™ ห้องสมุดหลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของคุณ!

 • กรุณาเลือกระหว่างหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปกับหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
 • เลือกหลักสูตรซึ่งคุณต้องการเริ่มเรียน
 • คลิกปุ่ม "เริ่มหลักสูตรวันนี้"


หมายเหต: คุณสามารถเรียนหนึ่งบทเรียนต่อวันจากหลักสูตรใดๆ
 

ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจเบื้องต้น A เชี่ยวชาญศัพท์ธุรกิจที่ใช้ในแต่ละวัน โดยทำความรู้จักศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในแวดวงธุรกิจ

ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจเบื้องต้น B เรียนรู้ภาษาที่ใช้ในการสนทนากับผู้มาติดต่องานและเพื่อนร่วมงาน เนื้อหาทั้ง 12 บทได้รับการออกแบบเพื่อช่วยให้คุณรู้จักเลือกใช้คำศัพท์ที่เหมาะสมในการติดต่อสื่อสาร

ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจเบื้องต้น A
CleverCourse - Online English Courses
 • ทำความคุ้นเคยกับเครื่องใช้สำนักงาน
 • สัมภาษณ์งานด้วยความมั่นใจ
 • รู้จักวิธืพูดถึงทักษะและความสามารถของตนเอง
 • ทำความรู้จักศัพท์ธุรกิจ
  
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
ดูคำศัพท์
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจเบื้องต้น B
CleverCourse - Online English Courses
 • เรียนรู้ศัพท์คอมพิวเตอร์
 • ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าและหุ้นส่วนธุรกิจ
 • เตรียมการประชุม
 • เข้าใจประเด็นเกี่ยวกับการเงินของธุรกิจ
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
ดูคำศัพท์
   

ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด ทำความคุ้นเคยกับแนวคิดสำคัญด้านการตลาด และพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการติดต่อสื่อสารในการตลาด

ภาษาอังกฤษเพื่อการผลิต ฝึกใช้คำศัพท์ที่จำเป็นในการติดต่อสื่อสารในแวดวงการผลิต และทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการผลิตในรูปแบบต่าง ๆ

ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด
CleverCourse - Online English Courses
 • การวางแผนทางการตลาด
 • การตั้งราคาสินค้า
 • การวางแผนส่งเสริมการขาย
 • ปัจจัยทางการตลาดในระดับนานาชาติิ
  
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
ดูคำศัพท์
ภาษาอังกฤษเพื่อการผลิต
CleverCourse - Online English Courses
 • สุขภาพและความปลอดภัยในโรงงาน
 • ความสามารถในการผลิต
 • ความสำคัญของการควบคุมคุณภาพ
 • การผลิตแบบสายงานประกอบ
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
ดูคำศัพท์
   

ภาษาอังกฤษสำหรับการเงิน เปิดโอกาสให้คุณเรียนรู้รายละเอียดและแง่มุมต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงิน และเพิ่มพูนคำศัพท์ที่ใช้ในแวดวงการเงิน

ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการลูกค้า เนื้อหาของบทเรียน 12 บทในคอร์สนี้จะแนะนำศัพท์สำคัญที่จำเป็นในการบริการลูกค้า และช่วยให้คุณพูดคุยกับลูกค้าด้วยความมั่นใจ

ภาษาอังกฤษสำหรับการเงิน
CleverCourse - Online English Courses
 • การควบคุมสินเชื่อและสินค้าคงเหลือ
 • ขั้นตอนในการส่งออก
 • ความสำคัญของการรายงานทางการเงิน
 • การค้าในตลาดหุ้น
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมี่...
ดูคำศัพท์
ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการลูกค้า
CleverCourse - Online English Courses
 • ทักษะการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การสร้างความภักดีของลูกค้า
 • ความสำคัญของจุดบริการลูกค้า
 • คุณภาพและความคาดหวังของลูกค้า
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
ดูคำศัพท์
   
   

ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงานและการเจรจาต่อรอง รู้จักวิธีการนำเสนอผลงานและเจรจาต่อรอง เรียนศัพท์ที่จำเป็นและวิธีการใช้ที่ถูกต้องไปกับบทเรียนทั้ง 12 บทนี้

ภาษาอังกฤษสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจ เพื่อการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อเดินทางไปต่างประเทศ หลักสูตรนี้มี 12 บทเรียน จะแนะแนวทักษะ
การใช้ภาษาและคำศัพท์ที่เป็นประโยชน์์ในการเดินทางเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ

ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงานและการเจรจาต่อรอง
CleverCourse - Online English Courses
 • เตรียมการนำเสนอผลงานธุรกิจ
 • ดำเนินการเจรจาต่อรองเพื่อการควบรวมกิจการ
 • ถกประเด็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท
 • การประชุมสามัญประจำปี
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...


ดูคำศัพท์
ภาษาอังกฤษสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจ
CleverCourse - Online English Courses
 • เตรียมการสำหรับการเดินทาง
 • ระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้โดยสารขาเข้าและขาออก
 • การสั่งอาหารในภัตตาคาร
 • วิธีการร้องเรียนและการรับมือกับคำร้องเรียน
 • การลงทะเบียนเข้าพักในโรงแรมและการคืนห้องพัก
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
ดูคำศัพท์
   
   

ภาษาอังกฤษสำหรับแผนกบุคคล ทำความรู้จักกับคำศัพท์และภาษาที่ใช้ในการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน เนื้อหาในบทเรียนทั้ง 12 บทนี้มุ่งเน้นที่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ว่าจ้างและพนักงาน

ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื้อหาในคอร์สนี้เน้นศัพท์เทคนิคที่ใช้เป็นประจำในสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลาง

ภาษาอังกฤษสำหรับแผนกบุคคล
CleverCourse - Online English Courses

 • การคัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
 • การสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน
 • การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
 • ประเด็นเรื่องการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและการเลือกปฏิบัติ
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมี่...
ดูคำศัพท์
ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
CleverCourse - Online English Courses
 • เรียนเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ทำความรู้จักกับส่วนประกอบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริม
 • ทำความรู้จักกับระบบเครือข่ายและภาษาคอมพิวเตอร์ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับโปรแกรมและซอฟต์แวร์
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต บราวเซอร์ หน้าเว็บไซต์ และอาชีพต่าง ๆ ในสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
ดูคำศัพท์
   
สงวนลิขสิทธิ์เว็บไซต์และซอฟต์แวร์ของเคลฟเวอร์เลิร์นปี พ.ศ. 2541-2555 โดยบริษัทเคลฟเวอร์เลิร์น จำกัด
เคลฟเวอร์เลิร์นและผลิตภัณฑ์อื่นภายใต้ชื่อเคลฟเวอร์เลิร์นได้รับความคุ้มครองภายใต้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนตามกฎหมาย เงื่อนไขการให้บริการ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.