เคลฟเวอร์เลิร์น  นวัตกรรมใหม่แห่งการเรียนภาษาอังกฤษ
หน้านี้สามารถแสดงเป็นภาษาต่าง ๆ ดังนี้
English Deutsch Tiếng Việt
简体中文 繁體中文 한국어
ภาษาไทย
อีเมลล์
รหัสผ่าน  
จำข้อมูลนี้ไว้
  สร้างบัญชีผู้ใช้ฟรี! ลืมรหัสผ่าน?
ผลิตภัณฑ์
สั่งซื้อ ศูนย์ภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลสนับสนุน

OTHER FAQs LINKS
 CLEVERLEARN
 CLICKTIONARY
 CLEVERTRAINER
 WORD REMINDER
 CLEVERCOURSE
 CLEVERLEARN TOEIC       PREPARATION
 CLEVERCLASSES

คำถามที่ถามกันบ่อย


1.) ข้อสอบ TOEIC คืออะไร
ข้อสอบ TOEIC (The Test of English for International Communication) เป็นข้อสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ บริษัท หน่วยงานรัฐบาล และสถาบันการศึกษา ใช้ผลการสอบ TOEIC เพื่อประเมินทักษะภาษาอังกฤษของผู้สมัครงานและพนักงานปัจจุบัน

2.) ข้อสอบ TOEIC มีรูปแบบเป็นอย่างไร
ข้อสอบ TOEIC เป็นข้อสอบโดยใช้กระดาษและดินสอ โดยให้เวลาในการทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง ข้อสอบมีคำถาม 200 ข้อ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน

ส่วนการฟัง : ประกอบด้วยคำถาม 100 ข้อ โดยฟังจากเทปบันทีกเสียง ส่วนนี้ใช้เวลา
ประมาณ 45 นาที โดยแบ่งเป็นส่วนย่อย ดังนี้
          ส่วนที่ 1 : รูปภาพ (20 ข้อ)
          ส่วนที่ 2 : ถาม - ตอบ (30 ข้อ)
          ส่วนที่ 3 : บทสนทนาสั้น (30 ข้อ)
          ส่วนที่ 4 : บทบรรยายสั้น (20 ข้อ)
ส่วนการอ่าน : ประกอบด้วยคำถาม 100 ข้อ ส่วนนี้ใช้เวลาประมาณ 75 นาที โดยแบ่งเป็นส่วนย่อย ดังนี้
          ส่วนที่ 1 : ทำประโยคให้สมบูรณ์ (40 ข้อ)
          ส่วนที่ 2 : หาที่ผิด (20 ข้อ)
          ส่วนที่ 3 : อ่านเอาเรื่อง (40 ข้อ)

3.) ข้อสอบ TOEIC และ TOEFL แตกต่างกันอย่างไร
ข้อสอบ TOEIC ได้รับการพัฒนาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ที่แม่นยำและเชื่อถือได้ในการวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สมัครงานและพนักงานปัจจุบันในภาคธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรม Test of English as a Foreign Language™ exam ได้รับการออกแบบเพื่อวัดทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนต่างชาติที่ประสงค์ที่จะศึกษาต่อในทวีปอเมริกาเหนือ

4.) ต้องได้คะแนนเท่าไหร่จึงจะถือว่าสอบผ่าน
การสอบ TOEIC ไม่มีการผ่านหรือไม่ผ่าน คะแนนสอบเป็นตัวบ่งชี้ระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เข้าสอบ บริษัทเป็นผู้กำหนดระดับคะแนนสอบ TOEIC ที่ตำแหน่งหรืองานนั้น ๆ ต้องการ

5.) ใครเป็นผู้ใช้ข้อสอบ TOEIC และใช้เพื่อวัตถุประสงค์อะไร
ผู้ที่สอบ TOEIC เป็นผู้ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน ไม่ว่าจะในแวดวงธุรกิจ ร้านอาหาร โรงแรม และโรงพยาบาล โดยส่วนมากแล้วจะเป็นบุคลากรจากฝ่ายจัดการ ฝ่ายขาย และฝ่ายเทคนิค

ภาคธุรกิจ หน่วยงานรัฐบาล โรงเรียน และสถาบันภาษาอังกฤษล้วนใช้ประโยชน์จากข้อสอบ TOEIC

ภาคธุรกิจและหน่วยงานรัฐบาลใช้ข้อสอบ TOEIC เพื่อช่วยในการคัดเลือกบุคคลากรในการจ้างงาน การเลื่อนตำแหน่ง และการคัดเลือกบุคคลเพื่อไปประจำต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาระดับสูงที่กำหนดให้นักศึกษาสอบ TOEIC ก่อนจบการศึกษามีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ การสอบ TOEIC ช่วยให้ผู้สำเร็จการศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ง่ายขึ้นและมีข้อได้เปรียบในการสมัครงาน

สถาบันอบรมภาษาอังกฤษใช้ข้อสอบ TOEIC เพื่อช่วยในการวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษและติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน

6.) หลักสูตรเตรียมสอบ TOEIC กับ เคลเวอร์เลิร์น คืออะไร
เตรียมสอบ TOEIC กับ เคลเวอร์เลิร์น เป็นหลักสูตรออนไลน์ที่ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยให้คะแนน TOEIC ของคุณดีขึ้น แบบฝึกหัดและคำถามทั้งหมดได้รับการพัฒนาโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดี
หลักสูตรเตรียมสอบ TOEIC กับ เคลเวอร์เลิร์น แบ่งเป็นส่วนแบบฝึกหัดและส่วนตัวอย่างข้อสอบ
ส่วนแบบฝึกหัดแบ่งเป็น 2 ตอน คือ ทักษะการฟังและการอ่านเอาเรื่อง แบบฝึกหัดในส่วนนี้มาจากคลัง
คำถามเตรียมสอบ TOEIC ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง
ตัวอย่างข้อสอบเป็นส่วนที่ผู้เรียนฝึกทำข้อสอบเพื่อให้คุ้นเคยกับรูปแบบของข้อสอบจริง

7.) การเตรียมสอบออนไลน์และการเตรียมสอบในห้องเรียนแตกต่างกันอย่างไร
การเรียนออนไลน์ได้รับการออกแบบเพื่อให้การเรียนมีความสะดวกและยืดหยุ่นมากขึ้น โดยผู้ลงทะเบียนสามารถเรียนได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ และใช้เวลาเรียนนานเท่าไหร่ก็ได้ตามต้องการ

8.) การเรียนหลักสูตรเตรียมสอบนี้ต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง
เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณควรมีการ์ดเสียงและลำโพงหรือหูฟัง

9.) การเรียนหลักสูตรนี้ต้องการซอฟแวร์อะไรเป็นพิเศษหรือไม่
คุณต้องมีี Macromedia Flash Player

10.) ผู้เรียนควรใช้อินเตอร์เน็ตบราวเซอร์ใด
เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณต้องมี Internet Explorer 6

11.) ควรเรียนตามตารางสำหรับเตรียมสอบ TOEIC หรือไม่
ควร ยิ่งคุณฝึกมากเท่าไร คุณก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นและทำข้อสอบได้ดีขึ้นเท่านั้น เราแนะนำให้คุณจัดเวลาอย่างน้อย 20-30 นาทีทุกวันเพื่อการฝึกฝน โดยจะแบ่งเวลานี้ออกเป็นช่วง ๆ ในระหว่างวันก็ได้

12.) ผู้สนใจต้องสมัครเป็นสมาชิกหรือไม่
ต้อง คุณต้อง สมัคร เป็นสมาชิกก่อนเพื่อที่จะเรียนหลักสูตรเตรียมสอบ TOEIC กับ เคลเวอร์เลิร์น การเป็นสมาชิกจะช่วยให้คุณสามารถเข้าไปใน ข้อมูลของคุณ ซึ่งเป็นที่ที่คุณสามารถตั้งระบบความปลอดภัยและ
รูปแบบบัญชีของคุณได้


13.) สามารถดูตัวอย่างของหลักสูตรเตรียมสอบนี้ได้หรือไม่
คุณสามารถดูตัวอย่างได้ โดยคลิกที่ี่ "ตัวอย่าง” บนหน้าหลักของเคลเวอร์เลิร์น

14.) ถ้าคำถามที่ต้องการถามไม่มีอยู่ที่นี่ ควรทำอย่างไร
ถ้าคุณมีคำถามหรือต้องการคำชี้แจงเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเรา เรายินดีที่จะตอบข้อสงสัยของคุณ
โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้


 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สงวนลิขสิทธิ์เว็บไซต์และซอฟต์แวร์ของเคลฟเวอร์เลิร์นปี พ.ศ. 2541-2555 โดยบริษัทเคลฟเวอร์เลิร์น จำกัด
เคลฟเวอร์เลิร์นและผลิตภัณฑ์อื่นภายใต้ชื่อเคลฟเวอร์เลิร์นได้รับความคุ้มครองภายใต้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนตามกฎหมาย เงื่อนไขการให้บริการ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.