ตุลาคม 2548 หมวดที่ 3 ฉบับที่ 5ซอฟต์แวร์คลิกชันนารี® ขอแนะนำพจนานุกรมพรีเมียม
จากสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด


บริษัทเคลฟเวอร์เลิร์น ผู้ให้บริการด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับแนวหน้าของโลก
ได้ลิขสิทธิ์จากสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด เพื่อนำเสนอพจนานุกรมของสำนักพิมพ์
ผ่านแพ็คเกจพรีเมียมของคลิกชันนารี คลิกชันนารีเป็นซอฟต์แวร์พจนานุกรมแปลศัพท์
ในคลิกเดียว

เพียบพร้อมไปด้วยลูกเล่นทันสมัยมากมาย ผู้ใช้คลิกชันนารีทั่วโลกสามารถค้นหาความ
หมาย และคำแปลคำศัพท์ที่ทันสมัยและเชื่อถือได้จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณด้วย
ความ รวดเร็วและแม่นยำผ่านพจนานุกรมที่ขายดีที่สุดของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย
ออกซฟอร์ด คลิกชันนารีขอเสนอพจนานุกรม 9 ฉบับ จากสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย
ออกซฟอร์ด

Oxford Dictionary of English
นับเป็นพจนานุกรมภาษาอังกฤษเล่มเดี่ยวคุณภาพระดับแนวหน้า เน้นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ตามหลักฐานและผลการวิจัยล่าสุดจากงานวิจัยภาษาอังกฤษที่กว้างขวาง
ครอบคลุมที่สุด โดยรวมคลังข้อมูลภาษาอังกฤษของออกซฟอร์ดกว่า 800 ล้านคำ

Oxford-Duden German Dictionary (อังกฤษ - ฝรั่งเศส)
ได้รับการยกย่องจากผู้เชี่ยวชาญภาษาทั่วโลกว่า เป็นผู้บุกเบิกการเขียนพจนานุกรมสอง
ภาษา โดยรวบรวมคำศัพท์และวลีกว่า 189,000 คำ และคำแปลกว่า 288,000 คำแปล จากหลักฐานทางสถิติของฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของภาษาที่ใช้อยู่จริง ทั้งภาษาเขียนและ
ภาษาพูด อันจะเอื้อให้ผู้ใช้ได้เห็นวิธีการใช้ภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสอย่างแท้จริง

Oxford-Hachette French Dictionary (อังกฤษ - ฝรั่งเศส)
ได้รับการยกย่องจากผู้เชี่ยวชาญภาษาทั่วโลกว่า เป็นผู้บุกเบิกการเขียนพจนานุกรมสอง
ภาษา โดยรวบรวมคำศัพท์และวลีกว่า 189,000 คำ และคำแปลกว่า 288,000 คำแปล จากหลักฐานทางสถิติของฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของภาษาที่ใช้อยู่จริง ทั้งภาษาเขียนและ
ภาษาพูด อันจะเอื้อให้ผู้ใช้ได้เห็นวิธีการใช้ภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสอย่างแท้จริง

Oxford Spanish Dictionary (อังกฤษ - สเปน) ประกอบด้วยคำศัพท์และวลี
กว่า 148,000 คำ และมีคำแปลกว่า 265,000 คำแปล พจนานุกรมนี้กว้างขวางครอบคลุม
ศัพท์ภาษาสเปนที่ใช้กันอยู่ทั่วโลก ทั้งจากแวดวงธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์
การสื่อสาร สิ่งแวดล้อม อินเทอร์เน็ต และสังคม

Concise Oxford-Paravia Italian Dictionary (อังกฤษ - อิตาเลียน)
ประกอบด้วยคำศัพท์และวลีกว่า 94,500 คำ และคำแปลกว่า 156,600 คำแปล นับเป็นพจนานุกรมภาษาอิตาเลียนฉบับย่อที่เชื่อถือได้มากที่สุดในปัจจุบัน

Oxford-River Books English-Thai Dictionary นี้เป็นพจนานุกรม
ภาษาอังกฤษ - ไทยเล่มแรกที่รวบรวมลักษณะการใช้สำนวน ภาษาพูด และภาษาเขียน
นำเสนอคำศัพท์และวลีมากกว่า 110,000 คำและคำแปลกว่า 120,000 คำแปล พร้อม
คำศัพท์ใหม่ในแวดวงธุรกิจ การเงิน วัฒนธรรม กีฬา คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

Oxford Starter Japanese Dictionary (อังกฤษ - ญี่ปุ่น)
ได้รับการออกแบบให้เป็นพจนานุกรมที่ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น ประกอบด้วยคำศัพท์จำนวนมากที่ผู้เรียนจำเป็นต้องใช้ในการเรียนภาษาญี่ปุ่นในระยะเริ่มแรก นวัตกรรมใหม่แห่งพจนานุกรมนี้จะช่วยให้แนะแนวไวยากรณ์และการใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างดี

Oxford Russian Dictionary (อังกฤษ - รัสเซีย)
นับว่าเป็นพจนานุกรมภาษาอังกฤษ-รัสเซียที่มีครอบคลุมกว้างขวางมากที่สุดฉบับหนึ่งใน
ปัจจุบัน ประกอบด้วยคำศัพท์และวลีกว่า 97,200 คำ และคำแปลศัพท์มากกว่า 156,600
คำแปล พจนานุกรมคุณภาพนี้ครอบคลุมสาขาวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่คำศัพท์ที่ใช้ทั่วไปในชีวิต
ประจำวันไปจนถึงคำศัพท์เฉพาะ ทั้งในแวดวงธุรกิจ สื่อสารมวลชน คอมพิวเตอร์ การแพทย์
และวิทยาศาสตร์

Oxford Portuguese Minidictionary (อังกฤษ - โปรตุเกส)
ครอบคลุมคำศัพท์หลักของภาษาโปรตุเกสและอังกฤษกว่า 23,200 คำ และคำแปล
กว่า 34,800 คำแปล โดยเน้นภาษาโปรตุเกสที่ใช้ในประเทศบราซิล พร้อมคำอธิบาย
วิธีการใช้สำหรับคำศัพท์แต่ละคำโดยละเอียด

แอน ลอว์สัน ผู้จัดการระดับสูงฝ่ายลิขสิทธิ์ของ OUP กล่าวว่า "สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย
ออกซฟอร์ด มีความยินดีที่จะร่วมมือกับเคลฟเวอร์เลิร์นในการนำเสนอพจนานุกรมคุณภาพ
สู่ผู้ใช้คลิกชันนารีนับพันทั่วโลก เราเชื่อว่า คลิกชันนารีเป็นเครื่องมือแปลศัพท์ที่เชื่อถือได้
เพียบพร้อมไปด้วยลูกเล่นที่ใช้ง่ายซึ่งช่วยให้พจนานุกรม ของเราเป็นที่แพร่หลายมากขึ้น"

มิสเตอร์โทไบอัส คูนิค ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ กล่าวว่า "เคลฟเวอร์เลิร์น เรารู้สึก
เป็นเกียรติที่ได้รับความไว้วางใจจากสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด อันเป็นประโยชน์
์ทั้งแก่ผลิตภัณฑ์ของเราและผู้ใช้คลิกชันนารีนับพัน ซึ่งต่อไปจะสามารถเรียกใช้และค้นหา
ข้อมูลคำแปลชั้นหนึ่งได้สะดวกง่ายดายขึ้น"

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเป็นแผนกหนึ่งในมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ซึ่งสานต่อ
นโยบายของมหาวิทยาลัยในด้านความเป็นหนึ่งในการวิจัย การจัดหาทุน และการศึกษา
ในด้านการพิมพ์ทั่วโลก การจัดทำพจนานุกรมและหนังสืออ้างอิงต่าง ๆ สำหรับทุกประเภท
ทุกวัย เป็นหัวใจของสำนักพิมพ์มากว่า 100 ปี กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.oup.com

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดคลิกชันนารีฟรี
 
 
ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
    เคลฟเวอร์เลิร์นเปิดตัวโปรโมชั่นทดลองเรียนเคลฟเวอร์คอร์สและเตรียมสอบ
     TOEIC® กับเคลฟเวอร์เลิร์นฟรี 3 วัน
    "แซลลี" ประสบความสำเร็จในงานนิทรรศการที่เกาหลี

ข่าวในแต่ละประเทศ
    เคลฟเวอร์เลิร์นประเทศจีนร่วมมือกับฮิวเลตต์-แพคการ์ด ใน Shenzhen
    เคลฟเวอร์เลิร์นและสำนักพิมพ์เคลฟเวอร์ให้นักเรียนสามารถเรียนภาษาได้
     ทั้งจากหนังสือ และอินเทอร์เน็ต
    เคลฟเวอร์เลิร์นและ TOEIC® ประเทศเยอรมนี ได้ตกลงขยายความร่วมมือ
     ในงาน Zukunft Personal Fair ในเดือนหน้า
    บลูม คอนซัลติงก์ สมัครเป็นสมาชิกเรียนออนไลน์กับเคลฟเวอร์เลิร์นและ
     หลักสูตรจากนิวคอนเสปท์แมนดาริน
    เคลฟเวอร์เลิร์น® บุกตลาดฮ่องกง เปิดตัวแนะนำบริการและสื่อการเรียนภาษา
     อังกฤษแบบใหม่สำหรับลูกค้ารายบุคคลและลูกค้าองค์กร
    นิวคอนเสปท์แมนดารินเปิดให้บริการในประเทศเวียดนาม นำเสนอหลักสูตรภาษา
     จีนกลางโดยครูเจ้าของภาษา

เคล็ดลับจากโปรเฟสเซอร์เคลฟเวอร์
    จะสามารถใช้ "May" แทนที่ "Might" ได้หรือไม่
จดหมายถึงโปรเฟสเซอร์เคลฟเวอร์
    นิวคอนเสปท์แมนดารินเปิดหลักสูตรออนไลน์หรือไม่

 
 
เคลฟเวอร์เลิร์นเปิดตัวโปรโมชั่นทดลองเรียนเคลฟเวอร์คอร์ส
และเตรียมสอบ TOEIC® กับเคลฟเวอร์เลิร์นฟรี 3วัน


เคลฟเวอร์เลิร์นเปิดตัวโปรโมชั่นทดลองเรียนคอร์สภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี 3 วัน--- เคลฟเวอร์คอร์สและ เตรียมสอบ TOEIC® กับเคลฟเวอร์เลิร์นสมาชิกสามารถ เลือก
บทเรียนที่ตนสนใจในระหว่างทดลองเรียนฟรี กับเคลฟเวอร์คอร์ส บทเรียนในหลักสูตร
ภาษาอังกฤษทั่วไปช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษ การออกเสียง และการ
ใช้ที่ถูกต้อง สำหรับบทเรียนในหลักสูตรษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ผู้เรียนสามารถเพิ่มความรูู้้ คำศัพท์เฉพาะสาขา และแนวคิดในแวดวงเทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาด การเงิน
และอื่น ๆ อีกมากมาย

สมาชิกที่เลือกทดลองเรียนหลักสูตรเตรียมสอบ TOEIC กับเคลฟเวอร์เลิร์นฟรี 3 วัน สามารถทำแบบฝึกหัด การอ่านและฟัง และทดลองทำข้อสอบตัวอย่างของ TOEIC โดยการพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา เจ้าของภาษา หลักสูตรเตรียมสอบ TOEIC นี้รับประกันที่จะสร้างเสริมทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้ เชี่ยวชาญยิ่งขึ้น

ทดลองเรียนฟรี 3 วันกับเคลฟเวอร์คอร์ส คลิกที่นี่

ทดลองเรียนฟรี 3 วันกับเตรียมสอบ TOEIC คลิกที่นี่"แซลลี" ประสบความสำเร็จในงานนิทรรศการที่เกาหลี

สถาบันภาษาอังกฤษเคลฟเวอร์เลิร์น (ซีอีแอลไอ หรือ "แซลลี") บริษัทในเครือของ
เคลฟเวอร์เลิร์นซึ่งจัดการเรียนภาษาอังกฤษที่สนุกและเข้มข้นในต่างประเทศ ได้เข้าร่วม
เปิดแสดงในงานนิทรรศการขนาดใหญ่ ที่จัดขึ้นที่กรุงโซลและกรุงบูซาน ประเทศเกาหลี

เมื่อวันที่ 24 - 25 กันยายน 2548 ซีอีแอลไอเป็นหนึ่งใน 185 ผู้แสดงสินค้าที่งาน
นิทรรศการนักเรียน เกาหลี สำหรับฤดูใบไม้ร่วงปี 2548 ศูนย์การประชุมและแสดง
สินค้า (ซีโออีเอ็กซ์) ณ กรุงโซล และในวันที่ 27 กันยายน ที่โรงแรมแฮอันเด
แกรนด์ ณ เมืองบูซาน

งานนิทรรศการนักเรียนเกาหลีปี 2548 จัดโดยบริษัทงานแสดงสินค้าเกาหลี เป็นงานที่
สำคัญที่สุด ในภูมิภาคที่ สนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศ มีผู้เข้าชมกว่า 30,000 คน โดยในปีนี้ มีโรงเรียน เข้าร่วมถึง 185 โรงเรียนจาก 19 ประเทศ

ซุ้มของ "แซลลี" จัดให้บริการคำปรึกษาฟรีแก่นักเรียนและผู้สนใจเข้าชมเกี่ยวกับบริการ สิ่งอำนวยความสะดวก และหลักสูตรต่าง ๆ ที่เปิดสอนในสถาบัน จาก 185 สถาบันที่เข้า
ร่วม "แซลลี" เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่สามารถ ลงทะเบียนสมาชิกใหม่เพื่อเข้าเรียนในปี
การศึกษา ที่จะมาถึงนี้

โดยการนำของ ลาร์รี่ เมอร์คาโด ผู้บริหารของ "แซลลี" ทีมงานของบริษัทได้เข้าร่วม
ในงานนิทรรศการเรียน ต่อต่างประเทศ (ประเทศฟิลิปปินส์) ของเกาหลี ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่อง
กันในสถานที่ 2 แห่ง เช่นกัน

วันที่ 1 - 2 ตุลาคม จัดที่ศูนย์การประชุมและการแสดงสินค้า (ซีโออีเอ็กซ์) และจากนั้น
ที่ โรงแรมบูซาน ลอตเต ในวันที่ 3 ตุลาคม นับว่างานนี้เป็นหนึ่งในงานแนะแนวทางการ
ศึกษา ต่อต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดที่นำเสนอข้อมูล เกี่ยวกับโรงเรียนภาษาในประเทศ
ฟิลิปปินส์

เกี่ยวกับ "แซลลี"

สถาบันการเรียนภาษาอังกฤษของเคลฟเวอร์เลิร์น ในเครือบริษัทเคลฟเวอร์เลิร์น เป็น
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินการและบริหารโดยบริษัทอเมริกัน มีศูนย์และสำนักงานในประเทศจีน เยอรมนี ฮ่องกง เกาหลี ฟิลิปปินส์ ไทย และสหรัฐ
อเมริกา สถาบันเราเปิดหลักสูตรเป็นจำนวนมาก เพื่อตอบรับความต้องการหลากหลาย
ของผู้เรียนแต่ละคน : ภาษาอังกฤษทั่วไป, เตรียมสอบ TOEIC, เตรียมสอบ TOEFL,
เตรียมสอบ IELTS, ค่ายผจญภัยภาษาอังกฤษ, ค่ายสำรวจภาษาอังกฤษ, ค่าย
วัฒนธรรมภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ, ภาษาอังกฤษการแพทย์ และภาษา
อังกฤษการทะเล

"แซลลี" ใช้วิธีการเรียนภาษาโดยเน้นที่การสื่อสารเป็นหลัก วิธีนี้นำสถานการณ์์ที่อาจ
เกิดขึ้นจริงและภาษาที่ใช้ในชีวิตจริงมาใช้ในห้องเรียน สิ่งที่สำคัญในการเรียนด้วยวิธีนี้
คือ การใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสารในห้องเรียนเป็นประจำ ผู้เรียนที่ผ่าน
การเรียนด้วยวิธีนี้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการสื่อสารที่เชื่อมโยงและ
สอดคล้องกัน -- การสร้างประโยคและเนื้อความที่ต่อเนื่องและสอดคล้องกัน นักเรียนจะได้พบกับการใช้ภาษาในขอบเขตที่กว้างขึ้น เช่น บทสนทนา ไม่ใช่เพียงสร้าง
ประโยคเดี่ยวเท่านั้น

นักเรียนจะได้เรียนตัวต่อตัวกับครูเจ้าของภาษา เพื่อเน้นการพัฒนาทักษะการออกเสียง
และการเขียน นอกจากนี้ ยังมีชั้นเรียนแบบ 1 ต่อ 4 และ 1 ต่อ 8 ที่เน้นการพัฒนา ทักษะ การสนทนา การฟัง และการพูด เราได้ร่วม กิจกรรมทางภาษา ตั้งแต่ละครและ
ศิลปะ การพูดในที่สาธารณะ สื่อสารมวลชน โคลงกลอน และศิลปะการแสดง และแม้
แต่เกมภาษา ไว้ในหลักสูตร เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนำเสนอความคิด และแสดงออก
ซึ่งอารมณ์และ ความคิดเห็นในสถานการณ์ต่าง ๆ

"แซลลี" ได้จัดเสนอหลักสูตรเคลฟเวอร์เลิร์นพรีเมียม™ อันถือกำเนิดมาจากการรวม
นวัตกรรมแห่งสื่อการเรียนของเคลฟเวอร์เลิร์น อันได้แก่ เคลฟเวอร์คอร์ส®
คลิกชันนารี ® เคลฟเวอร์เทรนเนอร์™ เตรียมสอบ TOEIC® กับเคลฟเวอร์เลิร์น
และเวิร์ดรีไมเดอร์™ เข้ากับชั่วโมงเรียนที่นำโดยครูผู้สอน หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร
เข้มข้นที่เปิดโอกาสให้ นักเรียนได้สัมผัสกับเทคโนโลยี คณะผู้เชี่ยวชาญของ
เคลฟเวอร์เลิร์น เครื่องอำนวยความสะดวก และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ มากมาย รวมทั้ง
คลับ / สมาคมภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนทุกคน
ได้ประโยชน์สูงสุดจากการเรียนภาษาอังกฤษที่ศูนย์ภาษาของเรา

นอกจากนี้ เพื่อให้นักเรียนจะได้รับประสบการณ์การเรียนอย่างเต็มที่ "แซลลี"
ได้สรรสร้างส้งคมที่ทั้งมีชีวิตชีวาและเอื้ออาทร คณะครูผู้สอนและผู้ดูแลช่วยเหลือ
ที่พร้อม ให้ความช่วยเหลือ ในทุกเรื่องตลอดระยะเวลานักเรียนพักอยู่กับเรา ส่วนหนึ่ง
ในหลักสูตรของ "แซลลี"คือการจัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์และการเรียนจากประสบการณ์
ซึ่งมีค่าเทียบเท่า กับกิจกรรมวิชาการ

"แซลลี" เปิดให้บริการในแคมปัส 2 แห่ง ในตัวเมืองเซบูและบนเกาะมัคตัน ประเทศ
ฟิลิปปินส์ แคมปัสที่บิ๊กฟุตเซนเตอร์ในเมืองเซบูสามารถรองรับนักเรียนได้ถึง 200 คน
ในขณะที่แคมปัส ที่มัคตันมีความจุ 400 ถึง 500 คน.

แคมปัสที่เซบูพรั่งพร้อมไปด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกและบริการใหม่ ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์ ทั้งแบบต่อสายและไร้สาย ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ ห้องนั่งเล่นสำหรับนักเรียนในร่มและกลางแจ้ง ยิมและศูนย์ฟิตเนส ระเบียงส่วนตัว และร้านกาแฟหรู แคมปัสริมชายหาดอันทันสมัยที่มัคตันมีวิวที่สวยงาม และ
สามารถ ใช้บริการชายหาดทรายขาวที่สวยงามที่สุดและสนามกอล์ฟที่ดีที่สุดบนเกาะ
ส่วนตัวแคมปัสนั้น ประกอบด้วยหอพัก ห้องปฏิบัติบัติการคอมพิวเตอร์ โรงละคร สนาม
เทนนิส ห้องเสียง สระว่ายน้ำ คาเฟ่และร้านอาหาร ศูนย์ฟิตเนส และอีกมากมาย

  
 
 
เคลฟเวอร์เลิร์นประเทศจีนร่วมมือกับฮิวเลตต์-แพคการ์ด
ใน Shenzhen

Saiweite Industrial Co., Ltd. ตัวแทนจำหน่ายฮิวเลตต์-แพคการ์ด ผู้ผลิตคอม
พิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์และส่วนผลิตภาพดิจิตอล ที่Shenzhen ร่วมจับมือกับเคลฟเวอร์เลิร์น
เพื่อสนับสนุน หลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์ของเคลฟเวอร์เลิร์นในตลาดในจีน

เมื่อคุณซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพาของเอชพีจากศูนย์จำหน่ายฮิวเลตต์-แพคการ์ดใน
Shenzhen ลูกค้าจะได้รับการ์ดหลักสูตรออนไลน์ ที่สามารถใช้เรียนหลักสูตรภาษา
อังกฤษ ทั่วไป และหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจที่จัดโดยเคลฟเวอร์เลิร์นเป็นระยะเวลา
หนึ่งเดือนฟรี

มิเชล หวาง ผู้จัดการฝ่ายการตลาดประจำเคลฟเวอร์เลิร์นประเทศจีน กล่าวว่า ผู้ซื้อคอม
พิวเตอร์ เพียงแค่ทิ้งชื่อและที่อยู่ติดต่อเพื่อรับการเป็นสมาชิกเคลฟเวอร์คอร์ส เป็นเวลา
หนึ่งเดือนฟรี

เคลฟเวอร์เลิร์นและสำนักพิมพ์เคลฟเวอร์ให้นักเรียน
สามารถเรียนภาษา ได้ทั้งจากหนังสือและอินเทอร์เน็ต

เคลฟเวอร์เลิร์นประเทศเยอรมนี ร่วมกับสำนักพิมพ์เคลฟเวอร์ นำเสนอการเรียนภาษา
อังกฤษ ให้สนุก นิตยสารสำหรับวัยรุ่น "เคลฟเวอร์อัพเดท" ฉบับล่าสุด ซึ่งวางจำหน่ายช่วง
เริ่ม ภาคเรียน ได้ใส่เนื้อหาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ของเคลฟเวอร์เลิร์น นิตยสารนี้ออก
6 ฉบับต่อปี และมียอดสมาชิกประมาณ 260,000 ราย


ซาบีน เฮนรอธ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารของสำนักพิมพ์เคลฟเวอร์ที่มีขื่อเสียงยาวนาน
ในเมืองเกาทิง ใกล้ ๆ กับเมืองมิวนิค กล่าวว่า "ครูทั้งหลายยังไม่ค่อยวางใจกับ การเรียน
ออนไลน์ ประสบการณ์และความรู้ของเราในเรื่องการสื่อสารในโรงเรียนได้ช่วย ให้เรามี
ความคิดริเริ่ม เกี่ยวกับวิธีการเรียนภาษาอังกฤษที่ได้ผลและทันสมัย ทั้งสำหรับนักเรียน
และครู โดยใช้ทั้งหนังสือและอินเทอร์เน็ต"

การใช้การ์ตูนเคลื่อนไหวด้วยระบบดิจิตอลและภาพประกอบที่มีสีสันสวยงามช่วยให้การ
เรียนภาษาอังกฤษง่ายดายและสนุกสนานยิ่งขึ้นโดยเฉพาะสำหรับนักเรียนรุ่นเยาว์
ในขณะที่ครูผู้สอนสามารถใช้ประโยชน์ จากสื่อมัลติมีเดียเป็นเครื่องมือประสอบ
การสอน บทเรียนต่าง ๆ


เคลฟเวอร์เลิร์นและ TOEIC® ประเทศเยอรมนี ได้ตกลงขยาย
ความร่วมมือ ในงาน Zukunft Personal Fair ในเดือนหน้า

ในการประชุมที่งาน "Zukunft Personal Fair" แองเจลิกา ธอร์แมนน์
ผู้จัดการของ TOEIC (การสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล) ประจำประเทศ
เยอรมนีและออสเตรียและเฮนริชเพลทส์คาเชอร์ ผู้จัดการประจำประเทศยุโรปของ
เคลฟเวอร์เลิร์น ได้ร่างโครงการใหม่ เพื่อการขยายความร่วมมือในอนาคตในฐานะ
ผู้ร่วมมือ ด้านการเรียนและการทดสอบ ภาษาอังกฤษ

แองเจลิกา ธอร์แมนน์ กล่าวว่า "เราวางแผนที่จะจัดซุ้มแสดงร่วมกันกับเคลฟเวอร์
เลิร์นที่งาน Zukunft Personal Fair ครั้งหน้าที่จะจัดขึ้นที่ประเทศออสเตรีย
เดือนพฤศจิกายนนี้ และ ที่งาน Expolingua Fair ที่จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ที่
กรุงเบอร์ลิน" โครงการอื่น ๆ ประกอบ ด้วยกิจกรรม ร่วมกัน ด้านการตลาดและ
ออนไลน์

TOEIC ได้รับความไว้วางใจจากสถาบัน บริษัท และส่วนราชการต่าง ๆ ทั่วโลก
มากว่า 25 ปี ให้เป็น แบบทดสอบทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอังกฤษ เป็น
ภาษาที่สอง เคลฟเวอร์ได้จัดหลักสูตร เตรียมสอบ TOEIC ผ่านสื่อหลากหลาย พร้อม
ข้อสอบตัวอย่างกว่า 2000 ข้อ

เฮนริช เพลทส์คาเชอร์ กล่าวภายหลังจากงานที่ประสบความสำเร็จว่า "สำหรับ
เคลฟเวอร์เลิร์น การร่วมมือ กับ TOEIC เป็นนิมิตหมายที่ดี"

ผู้ร่วมแสดงงานกว่า 300 รายที่เมืองโคโลญจ์ ได้จัดแสดงเทคนิคและผลิตภัณฑ์ด้าน
ทรัพยากรบุคคล ที่ทันสมัยที่สุด ผู้ที่เข้าร่วมงานส่วนใหญ่มาจากภาคอุตสาหกรรม
พาณิชย์ และการสื่อสาร

ที่ซุ้มซึ่งจัดแสดงร่วมกับเซมินุส ผู้ให้บริการด้านการจัดสัมมนาเคลฟเวอร์เลิร์นได้นำ
เสนอ ผลิตภัณฑ์ ต่าง ๆ เช่น คลิกชันนารี เคลฟเวอร์เทรนเนอร์ และเคลฟเวอร์คอร์ส

บลูม คอนซัลติงก์สมัครเป็นสมาชิกเรียนออนไลน์กับ
เคลฟเวอร์เลิร์น และหลักสูตรจาก นิวคอนเสปท์แมนดาริน

เนื่องจากเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มที่จะเน้นไปที่ตลาดตะวันออกไกลมากขึ้นเรื่อย ๆ บริษัท
และผู้คนในแวดวงธุรกิจจากทั่วโลกต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ การติดต่อสื่อสารกับ
ผู้ร่วมมือทางธุรกิจจากเสือทาง เศรษฐกิจ ตัวใหม่ เช่น ฮ่องกง เชียงไฮ หรือสิงคโปร์
กลายมาเป็นสิ่งจำเป็น

ด้วยความร่วมมือจากนิวคอนเสปท์แมนดาริน เคลฟเวอร์เลิร์นนำเสนอการเรียนการสอนภาษา
จีนกลางออนไลน์ และในห้องเรียน สำหรับผู้ที่ต้องใช้ภาษานี้ในการติดต่อสื่อสาร

บริษัทระดับโลกจากทุกมุมโลกเริ่มตระหนักถึงความจำเป็นในการเรียนภาษาจีนกลาง
เพื่อเป็นประตูสู่ตลาดในตะวันออกไกลที่กำลังขยายใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็ว หนึ่งในบริษัท
เยอรมันแรก ๆ ที่ได้ลงทะเบียนกับหลักสูตรออนไลน์ของนิวคอนเสปท์แมนดาริน คือบริษัท
ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ บลูม คอนซัลติงก์ ซึ่งตั้งอยู่ที่เวสบาเดน

ลาร์รี่บลูมเจ้าของบลูมคอนซัลติงก์กล่าวว่า"ในธุรกิจของเรา การสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้
ไม่ใช่สิ่งสำคัญ เดียวสิ่งเท่านั้เพื่อที่จะสื่อสารกับหุ้นส่วนและลูกค้าชาวจีนได้ เราเล็งเห็นคุณ
ค่า ของความจำเป็นในการเรียน พื้นฐานภาษาจีนกลางผ่านนิวคอนเสปท์แมนดาริน"

ลูกค้าต่างประเทศของบริษัทเยอรมันนีส่วนใหญ่มาจากแผนกบริการลูกค้าและการขาย และ
ส่วนมากมาจากประเทศจีนเพื่อตอบสนองกระแสโลกาภิวัฒน์ลาร์รี่บลูม เลือกลงทะเบียน
สมัครหลักสูตรออนไลน์ของเคลฟเวอร์เลิร์นให้กับลูกจ้างในบริษัทของเขา และลงทะเบียน
กับหลักสูตรพื้นฐานกับนิวคอนเสปท์แมนดารินสำหรับตัวของเขาเอง "ผมพูดภาษาจีนได้เล็ก
น้อย แต่ต้องการจะ "ปัดฝุ่น" ทักษะภาษาของผมสักหน่อย"

สื่อการเรียนการสอนของเคลฟเวอร์เลิร์นเปิดโอกาสให้ผู้ใช้เรียนได้จากทั้งที่บ้านและใน
ระหว่างชั่วโมงทำงาน ซึ่งให้ความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการเวลาแก่ผู้ใช้ บลูมจึง
ประหยัดเงินได้ไม่น้อย ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเพื่ออการศึกษาเพิ่มเติม
จากข้างนอก หรือเผชิญปัญหาพนักงานหยุดงาน และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในขณะที่พนักงาน
เรียนหลักสูตรต่าง ๆ

เคลฟเวอร์เลิร์น® บุกตลาดฮ่องกง เปิดตัวแนะนำบริการ
และสื่อการเรียนภาษาอังกฤษ แบบใหม่สำหรับลูกค้ารายบุคคล
และลูกค้าองค์กร

บริษัทเคลฟเวอร์เลิร์นได้เข้าสู่ตลาดฮ่องกง เปิดตัวด้วยการแนะนำบริการและสื่อการเรียน
ภาษาอังกฤษแบบใหม่สำหรับลูกค้ารายบุคคลและลูกค้าภายในองค์กร

พร้อมกันนี้เคลฟเวอร์เลิร์นได้เปิดตัวเวบไซต์ท้องถิิ่น 
-- http://www.cleverlearn.com/zh_tw/index.jsp --
สำหรับผู้ใช้ฮ่องกง เพื่อให้สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการของเคลฟเวอร์เลิร์นได้ง่ายแพ็คเกจเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ประกอบอาชีพและธุรกิจ

แอนดี้ เหลียง ผู้จัดการประจำฮ่องกงของเคลฟเวอร์เลิร์น กล่าวว่า "หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ออนไลน์ของเคลฟเวอร์เลิร์นเหมาะสมกับความต้องการในการเพิ่มมาตรฐานทักษะภาษา
อังกฤษของคนทำงานและธุรกิจ/องค์กรของฮ่องกง พร้อม ๆ กับการเปิดตัวที่ฮ่องกงของเรา
เราได้ทำการเปิดตัวในประเทศไทยและไต้หวันด้วย"

เคลฟเวอร์เลิร์นได้เปิดดำเนินการในประเทศจีน เวียดนาม เกาหลี และเยอรมนี พร้อมด้วย
เวบไซต์ที่ได้รับการออกแบบเพื่อแต่ละประเทศอีก ฐานลูกค้าออนไลน์ที่มีเกือบครึ่งล้านคน
มาจากทั่วโลก ตั้งแต่ทวีปเอเชียและแปซิฟิก ยุโรป อเมริกาเหนือและใต้ และแอฟริกา

ดังนั้นเคลฟเวอร์เลิร์นตั้งเป้าไปที่คนทำงานในฮ่องกงนำเสนอแพ็คเกจเรียนภาษาอังกฤษ
มากมายสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กและองค์กรธุรกิจยนาดใหญ่ที่อาจได้
้ประโยชน์จากวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของเคลฟเวอร์เลิร์น

มิสเตอร์เหลียงกล่าวเพิ่มเติมว่า "เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เรากำลังมองหา
โอกาสที่จะร่วมมือกับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษและมหาวิทยาลัยที่ทั้งครูและนักเรียน
จะได้ประโยชน์จากบริการและสื่อการเรียนภาษาอังกฤษของเคลฟเวอร์เลิร์น ในการที่ช่วย
สานต่อและเสริมสร้างการเรียนการสอน"

บริการและสื่อการเรียนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง

เคลฟเวอร์เลิร์นเปิดทางเลือกหลากหลายในการเรียนภาษาอังกฤษและเสริมสร้าง
ประสบการณ์การ เรียนรู้ให้กับคนทำงานในฮ่องกง

เคลฟเวอร์คอร์ส -- http://www.cleverlearn.com/th/courses.jsp --
เปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์ที่เหมาะสมกับความต้องการในการสื่อสารของคุณ 
ด้วยคลัง หลักสูตรออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุด เคลฟเวอร์คอร์สมีหลักสูตรทุกอย่างที่ผู้ประกอบ
อาชีพในปัจจุบันต้องการเพื่อการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในหลายแง่มุมเชิงธุรกิจที่ได้ผล ไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมใด

นอกจากภาษาอังกฤษทั่วไป ซึ่งครอบคลุมบทเรียนมากมายเกี่ยวกับการใช้บทสนทนา
ในชีวิตประจำวัน เคลฟเวอร์คอร์สได้เปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจดังต่อไปนี้อีกด้วย :

ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจพื้นฐาน A
ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงานทางธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการลูกค้า
ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจพื้นฐาน B
ภาษาอังกฤษสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจ
ภาษาอังกฤษสำหรับการเงิน
ภาษาอังกฤษเพื่ออการผลิต
ภาษาอังกฤษสำหรับแผนกบุคคล


* คลิกที่นี่เพื่อเริ่มทดลองเรียนเคลฟเวอร์คอร์สฟรี 3 วัน

"สำหรับผู้ประกอบอาชีพที่ต้องการใช้ผลสอบ TOEIC® เพื่อการทำงาน หรือเลื่อนตำแหน่ง
เคลฟเวอร์เลิร์นได้ เปิดหลักสูตรเตรียมสอบ TOEIC ออนไลน์ เตรียมสอบ TOEIC® ของ
เคลฟเวอร์เลิร์น http://www.cleverlearn.com/th/toeic/main.jsp
บรรจุคลังข้อสอบ TOEIC ที่ใหญ่ที่สุด พร้อมข้อสอบตัวอย่างและแบบฝึกหัดเตรียมสอบที่
รับประกันว่าคุณจะได้รับผลคะแนน TOEIC ที่ดีขึ้นในระยะเวลาอันสั้น"

* คลิกที่นี่เพื่อเริ่มทดลองเรียนหลักสูตรเตรียมสอบ TOEIC กับเคลฟเวอร์เลิร์นฟรี 3 วัน

มิสเตอร์เหลียงสรุปว่า "การที่คุณสามารถเข้าใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเคลฟเวอร์เลิร์น
ได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้คุณสามารถเรียนภาษาอังกฤษได้ต่อเนื่องจนเสมือนเป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิตคุณ การจัดการเรียนที่เหมาะสำหรับแต่ละบุคคลและการผสานการเรียนการสอน
ให้เป็นส่วนหนึ่ง ในชีวิตคุณจะช่วยให้การเรียนกลายเป็นเรื่องที่ง่าย รวดเร็วและ ได้ผลจริง"

ลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีเคลฟเวอร์เลิร์นส่วนตัวของคุณได้แล้ววันนี้ที่
http://www.cleverlearn.com/th/index.jsp
เพื่อเข้าใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ ถ้าคุณต้องการชมการนำเสนอแพ็คเกจผลิตภัณฑ์ที่เหมาะ
กับหน่วยงาน กรุณาติดต่อ

มิสเตอร์ แอนดี้ เหลียง
ผู้จัดการประจำประเทศ
บริษัทเคลฟเวอร์เลิร์น (ฮ่องกง)
2/F บิวตี้ฟูล กรุป ทาวเวอร์
74-77 คอนนอจ์ท โรด เซนทรัล ฮ่องกง

โทร. +852-2545-7002
แฟ็กซ์ +852-2850-5365

อีเมล์ marketing@hongkong.cleverlearn.com


 นิวคอนเสปท์แมนดารินเปิดให้บริการในประเทศเวียดนาม นำเสนอหลักสูตรภาษาจีนกลางโดยครูเจ้าของภาษา

นิวคอนเสปท์แมนดาริน ซึ่งเป็นสถาบันการเรียนการสอนที่เปิดหลักสูตรภาษาจีนกลางเข้มข้นโดยครูเจ้าของภาษา ได้เปิดให้บริการกับผู้สนใจแล้วในฮานอย และโฮจิมินท์ ประเทศเวียดนาม

ศูนย์ภาษาของเอ็นซีเอ็มในประเทศเวียดนามเปิดตัวเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2548
และเริ่มเปิด 4 ชั้นเรียน ทั้งตัวต่อตัวและกลุ่ม เมื่อประมาณกลางเดือนกันยายน

เนื่องจากเป็นที่ยอมรับกันว่า ภาษาจีนมีความสำคัญเป็นอย่างมากในวงการธุรกิจ เอ็นซีเอ็ม
เปิดหลักสูตรภาษาจีนกลางสำหรับบุคคลทั่วไปและหน่วยงาน รวมทั้งหลักสูตรภาษาจีนกลาง
และบริการให้คำปรึกษาด้านขนบธรรมเนียมจีนเบื้องต้นสำหรับธุรกิจ องค์กร และโรงเรียนต่าง ๆ

ด้วยนิวคอนเสปท์แมนดาริน ผู้เรียนจะสามารถเชี่ยวชาญภาษาขั้นพื้นฐานได้ภายใน 32
ชั่วโมง ทั้งการออกเสียงแบบจีนกลาง การอ่านและเขียนตัวอักษรจีน วลีและประโยค
รวมไปถึง การสนทนา ง่าย ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

นักเรียนสามารถเลือกเรียนจาก 4 โปรแกรมที่ออกแบบเพื่อให้เหมาะกับความต้องการ
ของผู้เรียน : หลักสูตรซีดี - รอม หลักสูตรตัวต่อตัว หลักสูตร เป็นกลุ่มสำหรับคนทำงาน
และหลักสูตรออนไลน์ นักเรียนแต่ละคนสามารถใช้ประโยชน์จากตารางเรียนที่ยืดหยุ่นของ
หลักสูตร โดยแบ่งกลุ่มตามระดับหลักสูตร 3 ระดับ : ระดับเริ่มต้น ระดับปานกลาง และ
ระดับสูง

วิธีการเรียนที่นำมาให้พัฒนามาจากการศึกษาวิจัยระดับมหาวิทยาลัยมานานกว่า 20 ปี เกี่ยวกับวิธีการเรียนภาษาจีนของชาวตะวันตกในประเทศจีน ฮ่องกง ออสเตรเลีย และอเมริกาเหนือ บริษัทข้ามชาติใหญ่ ๆ เช่น เอินส์ & ยัง เชลล์ แมร์สก์ บีพี และไอบีเอ็ม
ได้เลือกนิวคอนเสปท์แมนดารินเป็นผู้จัดการอบรมภาษาเพื่อการประกอบอาชีพ

สำหรับการจองและรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาไปที่ http://www.newconceptmandarin.com

 
 


จะสามารถใช้ "May" แทนที่ "Might" ได้หรือไม่

ในเคลฟเวอร์นิวส์ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ เราได้อธิบายการใช้ที่ถูกต้องของ "bring"
และ "take" เพราะว่าเราตระหนักว่าคนส่วนใหญ่มักจะสับสนว่าเมื่อใดควรใช้  "bring" 
และ "take" ในสถานการณ์ต่าง ๆ กัน

เคล็ดลับจากโปรเฟสเซอร์เคลฟเวอร์ในฉบับนี้จะจัดการกับปัญหาว่าจะใช้ "may"
และ "might" อย่างไรและเมื่อไร ทั้งสองคำสามารถใช้แทนกันได้หรือไม่

ได้ เป็นส่วนใหญ่ ทั้ง "may" และ "might" สามารถใช้แทนกันได้โดยส่วนใหญ่ คำว่า 
"might"  ให้ความหมายของความเป็นไปได้น้อยกว่า ในขณะที่ "may" แสดง
ความเป็นไปได้ แต่การใช้คำใดคำหนึ่งในประโยคที่เป็นปัจจุบันกาล มักจะไม่ผิด

Dictionary.com อธิบายว่า "ความแตกต่างระหว่าง "You may be right"
และ "You might be right" มีแค่น้อยนิดและไม่สำคัญ การพูดว่า you may be right
แสดงว่า คุณมีโอกาสที่จะถูกมากกว่า you might be right

อย่างไรก็ตาม เราต้องจำไว้ว่า "might" เป็นอดีตกาลของกริยาช่วย "may" ด้วย
ด้งที่ใช้ในประโยคต่อไปนี้ “I might have caught Linda in the restaurant
where I was supposed to meet her had I left the office earlier.”

 


นิวคอนเสปท์แมนดารินเปิดหลักสูตรออนไลน์หรือไม่

เรียน โปรเฟสเซอร์เคลฟเวอร์

ในเคลฟเวอร์นิวส์ฉบับกรกฎาคม 2548 คุณได้ลงข่าวการเปิดตัวเอ็นซีเอ็มหรือนิวคอนเสปท์
แมนดาริน ซึ่งดิฉันเข้าใจว่าเปิดเป็นโรงเรียน

ดิฉันชื่อพอลล่าเป็นผู้จัดการแผนกบัญชีในบริษัทอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในประเทศเยอรมนี
ดิฉันเป็นสมาชิกเคลฟเวอร์เลิร์นมากว่าหนึ่งปีแล้ว และอยากบอกว่าได้รับความรู้มากมาย
จากหลักสูตรภาษา อังกฤษและบริการออนไลน์อื่น ๆ ของบริษัท

เมื่อประมาณ 3 เดือนที่ผ่านมาดิฉันไปรับมอบหมายจากฝ่ายบริหารของบริษัทให้ดูแลบัญชี
บางส่วน ในเอเชียและต้องติดต่อสื่อสารกับสำนักงานในเครือของเราในฮ่องกงและเซี่ยงไฮ
้ในจีนแผ่นดิน ใหญ่เกือบทุกวัน เนื่องจากความจำเป็นที่จะต้องพูดหรือเข้าใจภาษาจีนบ้างเล็ก
น้อย เป็นอย่างน้อย ดิฉันพยายามเรียนภาษาจากหนังสือที่ซื้อมาจากร้านหนังสือ แต่เมื่อได้
อ่านบทความเกี่ยวกับ นิวคอนเสปท์แมนดาริน ในเคลฟเวอร์นิวส์ฉบับเดือนกรกฎาคม ดิฉัน
คิด ว่านี้คือสิ่งที่ต้องการ จากประสบการณ์ ของดิฉัน การเรียนกับหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ออนไลน์ ของเคลฟเวอร์เลิร์นได้ผลมาก ทำให้ดิฉันคิดว่าหลักสูตรภาษาจีนกลางออนไลน์
ก็น่าจะมี ประโยชน์มากเช่นกัน

เอ็นซีเอ็มเปิดหลักสูตรดังกล่าวหรือไม่

ด้วยความปรารถนาดี

พอล่า


สวัสดี พอลล่า

ถูกต้องแล้ว เอ็นซีเอ็มเปิดหลักสูตรภาษาจีนกลางออนไลน์ด้วย นอกเหนือไปจาก
หลักสูตร ที่เปิดสอนที่ศูนย์ภาษา

หลักสูตรออนไลน์ของเรา ประกอบด้วยบทเรียนเชิงปฏิบัติจำนวน 84 บทเรียน
และบทเรียนที่กำหนดไว้แล้วอีก 90 บทเรียน ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับสูง 
คุณจะ เรียนบทสนทนา อ่านและเขียนในแต่ละระดับ เมื่อคุณผ่านการทดสอบ
ออนไลน์ในบทเรียนหนึ่ง ๆ คุณจะสามารถเริ่มเรียนบทเรียนหนึ่งที่มีระดับสูงกว่า

ระดับที่ I

ระดับ I ได้รับการออกแบบสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นจริง ๆ ถ้านี้เป็นครั้งแรกที่คุณเรียน
ภาษา จีนกลาง คุณจะพบว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะให้ฝึกให้เชี่ยวชาญทักษะพื้นฐาน
ต่าง ๆ ทั้งการออกเสียงภาษาจีนกลาง การอ่านและการเขียนตัวอักษรจีน วลีและ
ประโยค จำเป็น และบท สนทนา ภาษาจีนกลางประจำวันง่าย ๆ

ระดับ II

ระดับ II ของหลักสูตรเริ่มต้นพัฒนาจากระดับ I ในระดับนี้ คุณจะพัฒนาทักษะ
การ สื่อสาร ภาษาจีนกลางของคุณต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับ
สังคม และชีวิตการทำงาน เช่น งานอดิเรก การท่องเที่ยว คุณจะสามารถเรียน
การต่อ โทรศัพท์ หรือการถามทาง

ระดับ III

เราแนะนำว่าคุณควรจะเรียนหลักสูตรระดับ I และ II ก่อนที่จะเรียนระดับ III -- 
นั่นคือ ถ้าคุณไม่เคยเรียนภาษาจีนกลางมาก่อน ที่ระดับนี้ คุณจะได้ผสมผสานสิ่ง
ที่คุณเรียนมาในระดับก่อนหน้า และต่อด้วยบทเรียนอีก 42 บทเรียน คุณควร
จะสามารถสื่อสารด้วยภาษาจีนกลางในเรื่องต่าง ๆ ที่หลากหลายได้ โดยไม่ต้อง
พึ่งล่าม ในขณะที่คุณอาศัย และทำงานอยู่ในประเทศจีน

ระดับอื่น ๆ

นิวคอนเสปท์แมนดารินเข้าใจความท้าทายของชาวตะวันตกที่เรียนภาษาจีนกลาง
จากหลักสูตรออนไลน์เพียงอย่างเดียว จากการศึกษาค้นคว้าของเรามาหลายปี
เราได้พัฒนาวิธีรหัสผสม (Mixed-Code Method) ขึ้นมา

วิธีรหัสผสม โดยแก่นแล้วเป็นเรื่องของการผสมประโยคและคำภาษาจีนในเนื้อ
ความภาษาอังกฤษ ในส่วนแรกของหลักสูตร (ระดับเริ่มต้น) และค่อย ๆ เพิ่ม
องค์ประกอบ ภาษาจีนเข้า ไปจนกระทั่งเนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาจีนทั้งหมดใน
ส่วนหลัง ของหลักสูตร (ระดับกลางและสูง)ด้วยการดูภาพยนตร์และการฝึกฝน
ออนไลน์ คุณควรจะสามารถอ่านและเขียนเป็นภาษาจีนและสื่อสารเป็นภาษาจีน
กลาง ในสถานการณ์จริงได้ ในระดับ สูงขึ้นไป

สำหรับข้อสงสัยและการจองชั้นเรียนกรุณาเข้าไปที่ http://www.newconceptmandarin.com

สวัสดี

โปรเฟสเซอร์เคลฟเวอร์

 
คุณสามารถส่งคำติชมมาได้ที่ clevernews@cleverlearn.com เนื่องจากเราจะ
นำคำ ติชมที่ได้รับบางส่วนมาพิมพ์เผยแพร่ กรุณาแจ้งให้เราทราบ หากไม่ต้องการ
ให้เราลงชื่อ-นามสกุลและที่อยู่อีเมลของคุณ

คุณสามารถเลือกลงเฉพาะชื่อตัวและจังหวัดได้ในฐานะสมาชิกของ 
Cleverlearn®.com คุณจะได้รับจดหมาย ข่าวนี้และฉบับต่อ ๆ ไป โดยไม่เสียค่า
บริการใด ๆ ทั้งสิ้น หากคุณต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิก เพียงส่งอีเมล
เปล่ามาที่ unsubscribe_clevernews@cleverlearn.com.