เคลฟเวอร์เลิร์น  นวัตกรรมใหม่แห่งการเรียนภาษาอังกฤษ
หน้านี้สามารถแสดงเป็นภาษาต่าง ๆ ดังนี้
English Deutsch Tiếng Việt
简体中文 繁體中文 한국어
ภาษาไทย
อีเมลล์
รหัสผ่าน  
จำข้อมูลนี้ไว้
  สร้างบัญชีผู้ใช้ฟรี! ลืมรหัสผ่าน?
ผลิตภัณฑ์
สั่งซื้อ ศูนย์ภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลสนับสนุน

 
เกี่ยวกับข้อสอบ TOEIC
การเตรียมความพร้อม 
 กับเคลเวอร์เลิร์น
คำถามที่ถามกันบ่อย
-----------------------------
ลงทะเบียนเพื่อเรียนฟรีวันนี้
 

 Alexis Neme

-------------------------------
“จากประสบการณ์ของผม
ข้อสอบ TOEIC ได้พิสูจน์แล้วว่า
เป็นข้อสอบวัดระดับความ
สามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ของผู้สมัครงานที่เชื่อถือได้ ผม
อาศัยผลการทดสอบ TOEIC
ช่วยในการคัดเลือกผู้สมัครที่มี
ความเหมาะสม ไม่ผิดหวัง
จริง ๆ "
-------------------------------
เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ TOEIC
ของคุณ และประโยชน์ที่ได้รับจ
ากหลักสูตรเตรียมสอบ TOEIC กับเคลเวอร์เลิร์นให้เราทราบ ส่งประสบการณ์ของคุณมาที่ info@cleverlearn.com และเรื่องข
องคุณอาจมาปรากฏที่นี่
 
 

ข้อสอบ TOEIC คืออะไร

Test of English for International Communication
หรือ TOEIC เป็นข้อสอบปรนัยสำหรับวัดระดับความเข้าใจภาษา
อังกฤษที่ใช้ในการทำงาน ทั้งทักษะการพูด อ่าน และเขียน โดย
เป็นการสอบซึ่งใช้กระดาษและดินสอ บริษัททั่วโลกใช้ข้อสอบ
TOEIC
เพื่อวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในแวดวงธุรกิจ
ระหว่างประเทศของผู้ที่ไม่ใช้เจ้าของภาษา อ่านต่อ


คำมั่นสัญญาของ เคลเวอร์เลิร์น


หลักสูตรเตรียมสอบ TOEIC กับ เคลเวอร์เลิร์น ได้รับการพัฒนา
เป็นพิเศษเพื่อช่วยปรับปรุงคะแนน TOEIC ของคุณ เรามีแบบ
ฝึกหัดตัวอย่างจำนวนมากที่ได้รับการออกแบบเพื่อเสริมทักษะ
การฟังและการอ่าน พร้อมให้คำอธิบายโดยละเอียดทันทีสำหรับ
คำตอบทั้งถูกและผิด นอกจากนี้ เรายังเปิดโอกาสให้คุณได้
ทดลองทำตัวอย่าง
ข้อสอบ TOEIC ของจริง อ่านต่อ
 

 
สงวนลิขสิทธิ์เว็บไซต์และซอฟต์แวร์ของเคลฟเวอร์เลิร์นปี พ.ศ. 2541-2555 โดยบริษัทเคลฟเวอร์เลิร์น จำกัด
เคลฟเวอร์เลิร์นและผลิตภัณฑ์อื่นภายใต้ชื่อเคลฟเวอร์เลิร์นได้รับความคุ้มครองภายใต้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนตามกฎหมาย เงื่อนไขการให้บริการ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.