เคลฟเวอร์เลิร์น  นวัตกรรมใหม่แห่งการเรียนภาษาอังกฤษ
หน้านี้สามารถแสดงเป็นภาษาต่าง ๆ ดังนี้
English Deutsch Tiếng Việt
简体中文 繁體中文 한국어
ภาษาไทย
อีเมลล์
รหัสผ่าน  
จำข้อมูลนี้ไว้
  สร้างบัญชีผู้ใช้ฟรี! ลืมรหัสผ่าน?
ผลิตภัณฑ์
สั่งซื้อ ศูนย์ภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลสนับสนุน

 
เกี่ยวกับข้อสอบ TOEIC
การเตรียมความพร้อม 
 กับเคลเวอร์เลิร์น
คำถามที่ถามกันบ่อย
-----------------------------
ลงทะเบียนเพื่อเรียนฟรีวันนี้
 

 Alexis Neme

-------------------------------
“จากประสบการณ์ของผม
ข้อสอบ TOEIC ได้พิสูจน์แล้วว่า
เป็นข้อสอบวัดระดับความ
สามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ของผู้สมัครงานที่เชื่อถือได้ ผม
อาศัยผลการทดสอบ TOEIC
ช่วยในการคัดเลือกผู้สมัครที่มี
ความเหมาะสม ไม่ผิดหวัง
จริง ๆ "
-------------------------------
เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ TOEIC
ของคุณ และประโยชน์ที่ได้รับจ
ากหลักสูตรเตรียมสอบ TOEIC กับเคลเวอร์เลิร์นให้เราทราบ ส่งประสบการณ์ของคุณมาที่ info@cleverlearn.com และเรื่องข
องคุณอาจมาปรากฏที่นี่
 
 


ประวัติการสอบ TOEIC โดยย่อ

การสอบ TOEIC ถือกำเนิดขึ้นจากคำร้องขอของกระทรวงการค้า
ระหว่างประเทศและการอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่นที่ส่งมายัง
Educational Testing Service หรือ ETS ในช่วงกลางของ
ยุค 70 ข้อสอบนี้ได้รับการออกแบบเพื่อวัดความสามารถในการ
ใช้
ภาษาอังกฤษ ของผู้ซึ่งไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่
โดยเริ่มแรก ข้อสอบ TOEIC เป็นที่รู้จักในหมู่บริษัทเท่านั้น
แต่ขณะนี้ ข้อสอบ TOEIC ได้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่บัณฑิต
มหาวิทยาลัย ซึ่งพบว่า บริษัทต่าง ๆ ใช้คะแนน TOEIC ในการ
รับสมัครพนักงานใหม่โครงสร้างของข้อสอบ TOEIC

ข้อสอบ TOEIC เป็นข้อสอบปรนัยจำนวน 200 ข้อ โดยแบ่งเป็น

2 ส่วน คือ ทักษะการฟัง และทักษะการอ่าน โดยผู้เข้าสอบมี
เวลา
2 ชั่วโมงในการทำข้อสอบ

ในส่วนของทักษะการฟัง ผู้เข้าสอบจะต้องฟังเทปบันทึกเสียงเพื่อ
คำถามจำนวน 100 ข้อ ซึ่งแบ่งเป็น รูปภาพ (20 ข้อ), ถาม -
ตอบ (30 ข้อ), บทสนทนาสั้น (30 ข้อ) และบทบรรยายสั้น
(20 ข้อ) โดยผู้เข้าสอบมีเวลาประมาณ 45 นาทีในการทำข้อ
สอบ

ส่วนทักษะการอ่านประกอบด้วยข้อสอบ 100 ข้อ ซึ่งแบ่งออก
เป็น
3 ตอน ได้แก่ ทำประโยคให้สมบูรณ์ หาที่ผิด และอ่านเอาเรื่อง
ผู้เข้าสอบมีเวลา 75 นาทีในการทำข้อสอบ โดยสามารถแบ่งเวลา
สำหรับคำถามแต่ละตอนได้ตามต้องการ

ผู้เข้าสอบไม่จำเป็นต้องรู้ศัพท์เฉพาะหรือมีความรู้เฉพาะด้าน
ในการสอบ TOEIC

การสอบ TOEIC ในปัจจุบัน
ทุกปี คนกว่า 3 ล้านคนสอบ TOEIC ทำให้ TOEIC เป็นข้อสอบ
วัดระดับภาษาอังกฤษที่เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากที่สุดในปัจจุบัน
โดยผู้ใช้ส่วนใหญ่อยู่ในแวดวงธุรกิจ บริษัทเหล่านี้ใช้คะแนน
TOEIC ในการคัดเลือกพนักงานใหม่ และประเมินพนักงาน
ปัจจุบันสำหรับการเลื่อนตำแหน่งและการมอบหมายงานในต่าง
ประเทศ

มหาวิทยาลัยและโรงเรียนสอนภาษาใช้การสอบ TOEIC
ในการวัดระดับพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน การจัด
ห้องเรียน และมอบประกาศนียบัตรซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลกให้แก่
นักเรียน
 

     
สงวนลิขสิทธิ์เว็บไซต์และซอฟต์แวร์ของเคลฟเวอร์เลิร์นปี พ.ศ. 2541-2555 โดยบริษัทเคลฟเวอร์เลิร์น จำกัด
เคลฟเวอร์เลิร์นและผลิตภัณฑ์อื่นภายใต้ชื่อเคลฟเวอร์เลิร์นได้รับความคุ้มครองภายใต้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนตามกฎหมาย เงื่อนไขการให้บริการ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.