Cleverlearn - Học tiếng Anh Sáng tạo lại
Trang web này hỗ trợ các ngôn ngữ:
English Deutsch Tiếng Việt
简体中文 繁體中文 한국어
ภาษาไทย
Địa chỉ email của bạn
Mật khẩu  
Ghi nhớ tên tôi
  Nhận tài khoản MIỄN PHÍ của bạn!
Quên Mật khẩu?
Sản phẩm
Đặt mua Các trung tâm Anh ngữ
Về chúng tôi
Hỗ trợ

CleverNews

CleverNews là bản tin điện tử miễn phí cung cấp cho học viên thông tin về các sản phẩm của Cleverlearn®. Thông qua CleverNews, học viên có thể cập nhật tin tức mới về Cleverlearn cũng như biết được các sản phẩm mới hoặc được cải tiến, nâng cấp. CleverNews còn có thể giúp bạn cải thiện các kỹ năng học tiếng Anh của mình.

Nếu bạn muốn đăng ký CleverNews, vui lòng gửi tên và địa chỉ email của bạn đến chúng tôi tại info@cleverlearn.com.

 
Tháng Mười, 2005 Tập 3, Ấn bản 5
Tháng Bảy 2005 Tập 3, Ấn bản 4
Tháng Năm 2005 Tập 3, Ấn bản 3
Tháng Hai 2005 Tập 3, Ấn bản 2
Tháng ba 2005 Tập 3, Ấn bản 1
Tháng bảy 2003 Tập 1, Ấn bản 3
Tháng năm 2003 Tập 1, Ấn bản 2
Tháng ba 2003 Tập 1, Ấn bản 1
 
Trang web Cleverlearn và Bản Quyền phần mềm 1998 - 2012 | Cleverlearn Ltd. |
Cleverlearn và những sản phẩm khác được bảo hộ bởi thương hiệu. Những Điều Khoản & Điều Kiện | Chính Sách Cá Nhân.