Cleverlearn - Học tiếng Anh Sáng tạo lại
Trang web này hỗ trợ các ngôn ngữ:
English Deutsch Tiếng Việt
简体中文 繁體中文 한국어
ภาษาไทย
Địa chỉ email của bạn
Mật khẩu  
Ghi nhớ tên tôi
  Nhận tài khoản MIỄN PHÍ của bạn!
Quên Mật khẩu?
Sản phẩm
Đặt mua Các trung tâm Anh ngữ
Về chúng tôi
Hỗ trợ


Thông tin hợp pháp

Cleverlearn®, Cleverlearn.com, Biểu tượng của Cleverlearn, Clicktionary®, Clicknology™, CleverClick™, Clevertranslate™, CleverHandy™, CleverTrainer™, CleverCourse™, Biểu tượng của Word Reminder™, Nhân Vật/Biểu tượng Giáo Sư Clever và/hoặc các sản phẩm và dịch vụ của Cleverlearn được giới thiệu ở đây đều là nhãn hiệu đã đăng ký hoặc là tên thương mại của Cty TNHH Cleverlearn tại Mỹ và/hoặc tại các quốc gia khác. Giấy đăng ký cho Cty TNHH Cleverlearn đang được cấp. Mọi quyền lợi đã đăng ký trước.Điều lệ và điều khoản

Đây là Bản Thỏa thuận giữa Cty TNHH Cleverlearn ("Cleverlearn") và bạn ("bạn", "của bạn" hay "Người sử dụng"), là người được phép sử dụng các dịch vụ của Cleverlearn, và chi phối các điều khoản và điều kiện sử dụng các dịch vụ của Cleverlearn® cũng như truy cập vào Trang web. Cleverlearn, thông qua trang web của mình là www.cleverlearn.com ("Trang web"), cung cấp các công cụ học tiếng Anh qua mạng dưới dạng phần mềm có sẵn trên Trang web đến những người ("Người sử dụng"), truy cập vào Trang web và sử dụng Dịch vụ hay tải các sản phẩm phần mềm của công ty (gọi chung là "Phần mềm và Dịch vụ của Cleverlearn"). Bằng cách truy cập vào Trang web và sử dụng Phần mềm và Dịch vụ của Cleverlearn, bạn đã xác nhận bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi, (i) tất cả các điều kiện sử dụng đã được thiết lập trước đó trong Bản Thỏa thuận này, (ii) tất cả các điều lệ, chính sách, điều khoản và điều kiện sử dụng đã được công bố trên Trang web áp dụng cho mỗi Phần mềm riêng lẻ được tải xuống và Dịch vụ do Cleverlearn cung cấp, và (iii) các thỏa thuận về giấy phép đối với Phần mềm và (iv) Chính sách Bảo mật. Thỏa thuận này, cùng với các thỏa thuận giấy phép kết thúc, Chính sách Bảo mật, mọi nguyên tắc hoạt động, chính sách, bảng liệt kê giá cả, điều kiện sử dụng hay các tài liệu khác trên Trang web hay chỉ được kết hợp trong tài liệu này để tham khảo, tạo nên thỏa thuận tổng thể giữa Cleverlearn và Người sử dụng, và thay thế cho mọi thỏa thuận trước giữa các bên có liên quan đến chủ đề của Bản Thỏa thuận này. Bất kể những điều đã đề cập trên, việc sử dụng phần mềm vào bất cứ lúc nào do Cleverlearn cung cấp có liên quan đến Phần mềm và Dịch vụ của Cleverlearn sẽ được chiều theo thỏa thuận giấy phép riêng kiểm soát việc sử dụng phần mềm đó.

1. Thông Tin Tài Khoản

Nếu một sản phẩm hay một dịch vụ cụ thể được đưa ra trên Trang Web này yêu cầu bạn mở một tài khoản, bạn phải hoàn tất quá trình đăng ký bằng cách cung cấp cho chúng tôi thông tin hiện thời, đầy đủ và chính xác về cá nhân bạn như đã được đề cập đến trong bản đăng ký áp dụng. Bạn có thể chọn cho mình mật khẩu cùng với tên người sử dụng và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc bảo mật mật khẩu và tài khoản của mình. Hơn nữa, bạn còn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất cứ và tất cả các hoạt động xảy ra liên quan đến tài khoản của bạn. Bạn phải đồng ý thông báo ngay cho Cleverlearn về bất kỳ việc sử dụng bất hợp pháp hay sự vi phạm về tính an toàn đối với tài khoản của bạn. Cleverlearn sẽ không có trách nhiệm đối với bất kỳ sự mất mát nào mà bạn tự gây ra cho mình khi có một người nào khác đang sử dụng mật khẩu hay tài khoản của bạn cho dù bạn có biết điều đó hay không. Tuy nhiên, bạn cũng có thể có trách nhiệm đối với những mất mát do Cleverlearn hay một bên nào khác gây ra do một người khác nào đó đang sử dụng tài khoản hoặc mật khẩu của bạn. Bạn không thể sử dụng tài khoản của bất kỳ một người nào khác vào bất cứ lúc nào mà không được sự cho phép của người chủ tài khoản này.

2. Thanh toán hóa đơn

(a) Bạn đồng ý trả mọi chi phí theo yêu cầu cho việc sử dụng Phần Mềm Và Các Dịch Vụ Cleverlearn. Tất cả các chi phí này không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế mua bán hay các thuế khác trừ khi được luật pháp qui định. Cleverlearn có quyền sửa đổi giá, chi phí, học phí với điều kiện là mọi thay đổi sẽ được thông báo trên Trang Web này. Vì vậy bạn có trách nhiệm thường xuyên xem lại những thông tin về học phí, chi phí cũng như những thay đổi về giá trên Trang Web này. Việc sử dụng liên tục hay không chấm dứt Phần Mềm Và Các Dịch Vụ Cleverlearn, khi có thể áp dụng, sẽ được xem là sự chấp thuận bất cứ sự thay đổi nào về giá.

(b) Trong phạm vi áp dụng nhất định, bạn đồng ý để cho Cleverlearn tích lũy các chi phí nợ trong quy trình thanh toán học phí hàng tháng của bạn và trình diện các chi phí này như là một hoặc nhiều chi phí gộp chung trong hoặc cuối mỗi quy trình và Cleverlearn có thể trì hoãn việc thu hồi giấy phép từ nhà phát hành thẻ của bạn cho đến khi nào có sự trình diện của các chi phí tích lũy này.

(c) Nếu bạn đang sử dụng Phần Mềm Và Các Dịch Vụ Cleverlearn trong bất kỳ trường hợp đặc biệt nào, việc ghi nợ hoặc thẻ tín dụng của bạn ngay lập tức được tính cho bất kỳ học phí hay phí tổn dịch vụ đang được áp dụng mà không cần sự cho phép của bạn hay thông báo vắng mặt của bạn muốn đề cập đến việc chấm dứt hoặc hủy bỏ tài khoản hay dịch vụ, điều này căn cứ vào thời điểm hết hạn khoảng thời gian dùng thử miễn phí hoặc sẽ được tính cho các khoản phụ thu dựa vào việc hết hạn của quảng cáo.

(d) Cleverlearn có thể chấm dứt hoặc tạm hoãn việc sử dụng Phần Mềm Và Các Dịch Vụ Cleverlearn của bạn, khi cần mà không cần phải thông báo trong trường hợp bạn không thực hiện chi trả bất kỳ học phí hay phí tổn nào do thẻ tín dụng của bạn không còn giá trị, hay trong trường hợp nhà phát hành thẻ của bạn hoặc các đại lý của họ yêu cầu bồi thường cho họ số tiền trước đây bạn đã thanh toán cho Cleverlearn cũng như cho các chi phí mà Cleverlearn cho là chúng hợp lý. Ngoài ra, Cleverlearn có quyền đòi hỏi lệ phí, tiền bồi thường thiệt hại, phí tổn hoặc các chi phí phát sinh khi bạn không thể thanh toán cho Cleverlearn về việc sử dụng Phần Mềm Và Các Dịch Vụ Cleverlearn khi có thể áp dụng, bao gồm, nhưng không hạn chế, học phí do nhà phát hành thẻ tín dụng của bạn hay đại lý của họ tính cho Cleverlearn như là tiền phạt cho việc đảo chiều bất cứ việc thanh toán nào (ví dụ: phí thanh toán đảo chiều) cũng như các phí tổn, án phí và tiền trả cho luật sư.

(e) Bạn phải nhanh chóng thông báo cho Cleverlearn trong trường hợp có bất cứ sự thay đổi nào về tài khoản hoặc thông tin về thanh toán học phí của bạn hay trong trường hợp thẻ trả tiền hoặc thẻ ghi nợ của bạn bị hủy bỏ vì bất kỳ lý do nào.
XIN VUI LÒNG HIỂU RÕ:
Bản phải hoàn toàn đồng ý rằng tất cả mọi chi phí không thể hoàn trả lại và không thể thay đổi được. Bạn có trách nhiệm đối với tất cả chi phí phát sinh từ việc sử dụng Phần Mềm Và Các Dịch Vụ Cleverlearn. Một khi bạn đã đăng ký sử dụng Phần Mềm Và Các Dịch Vụ Cleverlearn, khi có thể được áp dụng, Cleverlearn sẽ không hoàn trả lại cho bạn bất cứ chi phí nào đã được tính vào thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hay bất kỳ sự thanh toán nào của bạn. Nếu bạn cảm thấy bạn bị tính chi phí sai, bạn phải thông báo cho Cleverlearn trong vòng 5 ngày để lập hóa đơn và bản kê thẻ tín dụng, và cung cấp cho Cleverlearn thông tin cần thiết cho việc xem xét lại yêu cầu. Cleverlearn sẽ cố gắng giải quyết kịp thời yêu cầu này cho bạn .

CLEVERLEARN KHÔNG CHẤP NHẬN SỰ GIAN LẬN: trong trường hợp có bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn hoặc có sự thu phí bất hợp pháp đối với thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ của bạn, bạn phải thông báo cho Cleverlearn. Bạn sẽ chịu trách nhiệm về việc sử dụng và thu phí bất hợp pháp này cho đến khi Cleverlearn nhận được thông báo của bạn. Bạn cũng phải chấp nhận tuân theo những điều cần thiết để ngăn ngừa việc sử dụng hay thu phí bất hợp pháp có thể tiếp tục xảy ra.

(f) Nếu bất kì tài khoản thuê bao nào sử dụng các phần mềm và dịch vụ của Cleverlearn hết hạn hoặc nếu bạn đăng ký sử dụng một trong những phần mềm và dịch vụ Cleverlearn và trả phí định kỳ, Cleverlearn sẽ tự động làm mới lại phần đăng ký của bạn và quyết toán bằng thẻ tín dụng hay thẻ nợ. Nếu bạn không muốn làm mới lại hay muốn hủy bỏ phần đăng ký của mình, bạn phải thông báo cho Cleverlearn tại info@cleverlearn.com 5 ngày trước khi hết hạn đăng ký hay trước khi bắt đầu cho đợt tính phí thường kì. Nếu bạn không kịp thời thông báo, bạn sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi phí tổn cho cước phí định kì hoặc việc tiếp tục sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

(g) Cleverlearn có quyền chấm dứt ngay việc sử dụng Phần Mềm Và Các Dịch Vụ Cleverlearn của bạn và bạn sẽ không được hoàn trả lại bất kỳ số tiền nào đã chi trả cho học phí hay các chi phí cho dịch vụ nếu như bạn vi phạm bất cứ các Điều Khoản hay Điều Kiện nào, bất cứ giấy phép thỏa thuận, Điều khoản riêng hay bất kỳ chính sách, nguyên tắc hay điều kiện sử dụng nào. Khi bạn chọn chấm dứt tài khoản một cách tự nguyện vào lúc nào đó, bạn sẽ không được hoàn trả lại bất kỳ số tiền nào đã chi trả.

Nhấn chuột vào đây để xem các các quy định liên quan đến chi phí tính cho dịch vụ.

3. Không sử dụng cho mục đích thương mại

Người Sử Dụng không được sao chép, sử dụng những thông tin do Cleverlearn cung cấp vào các mục đích thương mại thông qua Trang Web hoặc Phần Mềm Và Các Dịch Vụ Cleverlearn nếu không có văn bản chấp thuận của Cleverlearn. Vì vậy, nếu như không có văn bản chấp thuận như thế, Người Sử Dụng không được bán lại hay vì mục đích thương mại mà khai thác dữ liệu có được khi sử dụng bất cứ Phần Mềm Và Các Dịch Vụ Cleverlearn nào.
Trừ khi bạn tuyệt đối tuân theo thỏa thuận giữa bạn và Cleverlearn, không có tài liệu nào từ Trang Web được sao chép, nhân đôi, sửa chữa, tái bản, đưa lên mạng để trao đổi, gửi qua bưu điện, chuyển giao hay phân phát bằng bất kỳ cách nào, ngoại trừ trường hợp bạn sử dụng Trang Web của chúng tôi cho cá nhân bạn chứ không vì mục đích thương mại, giúp bạn không gây ảnh hưởng đến bản quyền và quyền sở hữu. Trong bất kỳ trường hợp nào bạn cũng không được sử dụng Nội Dung trên Trang Web vào bất kỳ mục đích thương mại; bất kỳ sự quảng cáo hay gạ gẫm về tiền bạc, hàng hóa hoặc dịch vụ; bất kỳ việc sử dụng mang tính khuyến khích; bất kỳ việc tải hay sao chép các thông tin về tài khoản; bất kỳ việc ứng dụng sai phần mềm hoặc bất kỳ việc khai thác dữ liệu, tín hiệu tự động hay thu thập các dữ liệu tương tự và các dụng cụ trích xuất. Việc thay đổi Nội Dung hoặc sử dụng Nội Dung với bất kỳ mục đích nào khác đều là sự vi phạm bản quyền của Cleverlearn và các quyền sở hữu khác.

4. Quyền sở hữu trí tuệ

Cleverlearn được đảm bảo quyền tác giả đối với nội dung Trang web, như bản quyền biên dịch và các phiên bản, việc phân phối lại hay xuất bản các nội dung này đều bị nghiêm cấm nếu không không có được văn bản cho phép rõ ràng của Cleverlearn. Phần mềm và dịch vụ của Cleverlearn đều là các tác phẩm có bản quyền của Cleverlearn và mặt khác, còn được bảo vệ bởi luật tải sản trí tuệ của Mỹ cũng như rất nhiều các nước khác trên thế giới. Bản quyền© Cleverlearn 2004. Các giấy phép độc quyền nhãn hiệu đang được cấp. Mọi quyền được bảo lưu, Cty TNHH Cleverlearn. Việc sử dụng Phầm mềm của Cleverlearn được kiểm soát bởi các điều khoản của thỏa thuận giấy phép người sử dụng thuần túy, đi kèm với các Sản phẩm này ("Thỏa thuận Giấy phép"). Người sử dụng thuần túy sẽ không thể cài đặt bất cứ Phần mềm nào của Cleverlearn nếu họ không đồng ý với các điều khoản trong Thỏa thuận Giấy phép trước đó. Tên và biểu trưng của các sản phẩm và dịch vụ của Cleverlearn là tên thương mại và nhãn hiệu dịch vụ của Cleverlearn và được bảo vệ bởi luật tải sản trí tuệ của Mỹ cũng như rất nhiều các nước khác trên thế giới. Do đó, việc sử dụng hay tái sản xuất mà không có sự chấp thuận rõ ràng sẽ bị truy tố ở mức cao nhất của luật pháp. Hơn nữa, Trang web, phần mềm và Dịch vụ của Cleverlearn có thể bao gồm hay chứa đựng tài liệu của Cleverlearn hoặc của các bên thứ ba cũng được bảo vệ bởi bản quyền, tên thương mại hay các luật khác và do đó, việc sử dụng hay tái sản xuất mà không có sự chấp thuận rõ ràng sẽ bị truy tố ở mức cao nhất của luật pháp.

5. Từ chối sự truy cập

Cleverlearn có quyền từ chối sự truy cập của bất kỳ Người Sử Dụng nào đến Trang Web này hay đến bất cứ hoặc tất cả Phần Mềm Và Các Dịch Vụ Cleverlearn bất kể vì lý do gì.

6. Sử dụng Thông tin

Bằng cách cung cấp thông tin cho Cleverlearn, mỗi Người Sử dụng đồng ý chấp nhận cho Cleverlearn sử dụng thông tin đó sao cho phù hợp với tiêu chí về Điều Khoản Riêng Cleverlearn trừ khi có sự giới hạn về việc sử dụng mà Người Sử Dụng gửi tới trước đó cho Cleverlearn bằng email (trong trường hợp mà Cleverlearn có thể từ chối việc sử dụng bất kỳ Phần Mềm Và Các Dịch Vụ Cleverlearn nào của bạn).

7. Tiền bồi thường

Mỗi Người Sử Dụng phải trả tiền bồi thường cho Cleverlearn, các công ty con, các chi nhánh, nhân viên, nhà tư vấn, đại lý, người đại diện, người cấp giấy phép và nhà cung cấp dịch vụ khi không thực hiện trách nhiệm về pháp lý, các phí tổn (bao gồm phí cho luật sư) và các thiệt hại liên quan đến việc cung cấp các thông tin của Cleverlearn. Bạn phải đồng ý trả tiền bồi thường cho Cleverlearn, các nhà cấp giấy phép và các nhà cung cấp dịch vụ khi không thực hiện trách nhiệm về pháp lý, các phí tổn (bao gồm phí cho luật sư) và các thiệt hại phát sinh từ các lời công bố liên quan đến việc sử dụng bất cứ Phần Mềm Và Các Dịch Vụ Cleverlearn nào của bạn, bao gồm: sự vi phạm Bản Thỏa Thuận, chính sách Cleverlearn, nguyên tắc và điều kiện sử dụng được công bố trên Trang Web liên quan đến Phần Mềm Và Các Dịch Vụ Cleverlearn do Người sử Dụng hay người nào khác sử dụng tài khoản của bạn, bất cứ lời phỉ báng, nói xấu, vi phạm các quyền riêng tư và công khai, sự mất mát dịch vụ của các khách hàng khác, sự vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hay các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào.

8. Nội dung

Cleverlearn không chịu trách nhiệm đối với việc xem lại nội dung của bất cứ thông tin nào gửi đến cho Người Sử Dụng bao gồm, nhưng không hạn chế, thông tin được truy cập qua các liên kết tới những trang web khác và thông tin có được bằng cách sử dụng Phần Mềm Và Các Dịch Vụ Cleverlearn. Người Sử Dụng phải đồng ý rằng Cleverlearn không có trách nhiệm đối với những nội dung như thế.

9. Tuân thủ luật pháp

Việc sử dụng Phần Mềm Và Các Dịch Vụ Cleverlearn hay việc truy cập vào Trang Web này đều lệ thuộc vào tất cả các quy định và nguyên tắc của luật pháp áp dụng ở địa phương, tiểu bang, quốc gia và quốc tế (bao gồm không hạn chế việc khống chế sự sưu tầm tài khoản, quản lý việc xuất thông tin, bảo vệ khách hàng, cạnh tranh không lành mạnh, chống phân biệt đối xử hoặc quảng cáo sai lệch). Mỗi Người Sử Dụng phải đồng ý:

(1) Chiếu theo các luật liên quan đến việc truyền dữ liệu kỹ thuật từ một quốc gia qua chương trình Phần mềm và Dịch vụ của Cleverlearn.

(2) Không sử dụng Phần Mềm Và Các Dịch Vụ Cleverlearn vào những mục đích bất hợp pháp;

(3) Không can thiệp hoặc phá hoại mạng kết nối với Phần Mềm Và Các Dịch Vụ Cleverlearn;

(4) Tuân thủ tất cả các nguyên tắc, chính sách và thủ tục về mạng kết nối với Phần Mềm Và Các Dịch Vụ Cleverlearn;

(5) Không sử dụng Phần Mềm Và Các Dịch Vụ Cleverlearn để xâm phạm đến bản quyền của bên thứ ba, giấy phép độc quyền nhãn hiệu, thương hiệu, bí mật kinh doanh hoặc quyền sở hữu, quyền công khai hoặc riêng tư; và

(6) Không được truyền đi các tài liệu mang tính bất hợp pháp, quấy rối, phỉ báng, lăng mạ, đe dọa, gây tác hại, khiếm nhã, khiêu dâm hoặc những tài liệu không được chấp nhận ở bất cứ thể loại nào.

(7) Mỗi Người Sử Dụng phải đồng ý không truyền đi bất cứ tài liệu nào khuyến khích các hành động có thể dẫn đến phạm tội, ảnh hưởng đến trách nhiệm pháp lý của công dân hoặc vi phạm nguyên tắc của luật pháp áp dụng ở địa phương, tiểu bang, quốc gia và quốc tế.

(8) Mỗi Người Sử Dụng phải đồng ý không dùng Phần Mềm Và Các Dịch Vụ cho những lá thư dài, mail rác, spam hoặc sử dụng các danh sách phân phối cho bất kỳ ai không được phép tham gia vào quá trình này cũng như cam kết không truy cập trái phép vào các hệ thống máy tính khác. Người Sử Dụng không được can thiệp vào việc sử dụng của Khách Hàng khác khi họ tận dụng Phần Mềm Và Các Dịch Vụ Cleverlearn. Bạn cũng phải đồng ý không thu thập thông tin về những người khác bao gồm các địa chỉ email hay tải, sao chép, cung cấp cho một người nào đó về thư mục, thông tin thường dùng hay bất kỳ chi tiết nào về thông tin này của những người sử dụng Cleverlearn .

(9) Cleverlearn sẽ chấm dứt ngay việc sử dụng Phần Mềm Và Các Dịch Vụ Cleverlearn của bạn khi đã khẳng định chắc chắn rằng bạn đang gửi đi hay kết nối với các email spam có dung lượng lớn. Nếu các thiệt hại thật sự không thể ước tính được, bạn phải trả tiền đền bù cho Cleverlearn 10USD cho mỗi email spam có dung lượng lớn được bạn truyền đi hay nhận về. Ngược lại, bạn phải chấp nhận thanh toán chi phí cho những thiệt hại thật sự của Cleverlearn trong phạm vi mà những thiệt hại này có thể uớc tính được.

Cleverlearn có quyền chấm dứt tài khoản của bất kỳ người nào vi phạm các chính sách hoặc bất kỳ điều nào trong các nguyên tắc và chính sách đã được đưa ra trong Bản Thỏa Thuận này, trong Những Điều Khoản Riêng hoặc trong Giấy Phép Thỏa Thuận.

10. Thông cáo Thêm về Bản quyền

Cty TNHH Cleverlearn sở hữu, bảo vệ và tuân thủ bản quyền đối với tài liệu sáng tạo của mình đồng thời tôn trọng tài sản trí tuệ của người khác. Trang web này cung cấp tài liệu của bên thứ ba cũng như các đường nối kết đến trang web, cổng vào, và thư mục của bên thứ ba. Điều này có nghĩa là, tài liệu của bên thứ ba, không thuộc sở hữu hay quản lý của Cleverlearn, cũng được cung cấp hoặc nối kết đến trang web hoặc được lưu trữ hoặc truyền phát bởi hay qua trang web này. Với tất cả sự hiểu biết của mình, Cleverlearn cho rằng những tài liệu này không vi phạm bản quyền của người khác. Dựa trên xác nhận của thông cáo đúng về việc vi phạm đã đưa ra, Cleverlearn sẽ mau chóng phản hồi để quyết định sự thật giữa bên thông báo và bên bị cho là đã vi phạm phát hành các tài liệu này, bao gồm nơi có thể áp dụng được, tháo bỏ hay vô hiệu hóa đường truy cập đến các tài liệu bị cho là đã vi phạm hoặc bằng cách tháo bỏ hay vô hiệu hóa đường truy cập đến các đường dẫn đến những tài liệu này. Đây là chính sách của Cleverlearn nhằm định giới hạn mối quan hệ của mình với các bên thứ ba, là bên vi phạm nhiều lần bản quyền của người khác và Cleverlearn biết các bên thứ ba này liên tục vi phạm khi đề cập đến việc họ dùng trang web, đường dẫn, hay mạng và hệ thống truyền thông và lưu trữ của Cleverlearn.

11. Sửa đổi Bản thỏa thuận

Bản thỏa thuận này (và bất kỳ thỏa thuận, nguyên tắc hay điều khoản nào liên quan đến Phần Mềm Và Các Dịch Vụ Cleverlearn) có thể được Cleverlearn sửa đổi bất cứ lúc nào bằng cách xuất bản qua Trang Web này hoặc bằng cách gửi email đến địa chỉ email của từng Người Sử Dụng mà họ đã cung cấp cho Cleverlearn. BẠN CÓ TRÁCH NHIỆM THƯỜNG XUYÊN XEM LẠI WEBSITE CỦA CLEVERLEARN ĐỂ CÓ ĐƯỢC THÔNG BÁO ĐÚNG LÚC VỀ CÁC SỬA ĐỔI. NGƯỜI SỬ DỤNG ĐƯỢC XEM LÀ CHẤP NHẬN CÁC SỬA ĐỔI KHI HỌ TIẾP TỤC SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ BẤT KỲ PHẦN MỀM VÀ CÁC DỊCH VỤ CLEVERLEARN NÀO SAU KHI CÁC SỬA ĐỔI ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO HAY CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÁC SỬA ĐỔI NÀY ĐÃ ĐƯỢC GỬI ĐẾN BẠN.

12. Việc sửa đổi các Dịch vụ

Cleverlearn có quyền sửa đổi hoặc đình chỉ bất cứ việc sử dụng Phần Mềm Và Các Dịch Vụ nào mà có thể có hoặc không thông báo trước. Cleverlearn sẽ không có trách nhiệm đối với Người Sử Dụng hoặc bất cứ bên thứ ba nào mà Cleverlearn sử dụng quyền của mình để sửa đổi hoặc đình chỉ bất cứ việc sử dụng nào của họ đối với Phần Mềm Và Các Dịch Vụ Cleverlearn.

13. Chấm dứt

Hoặc Người Sử Dụng hoặc Cleverlearn có thể sẽ chấm dứt việc sử dụng Phần Mềm Và Các Dịch Vụ Cleverlearn của bạn vào bất cứ lúc nào mà không cần phải có hay không có lý do, dựa trên thông báo. Bất kỳ thông báo nào bạn gửi cho Cleverlearn liên quan đến việc chấm dứt hay hủy bỏ đều phải phù hợp với các thủ tục mà Cleverlearn thiết lập với sự xem xét cặn kẽ. Cleverlearn cũng có quyền chấm dứt hoặc tạm hoãn việc sử dụng Phần Mềm Và Các Dịch Vụ của bạn mà không thông báo trước với điều kiện là Cleverlearn sẽ cố gắng xác nhận việc chấm dứt hoặc tạm hoãn này bằng thông báo sau đó.

14. Linh tinh

Cleverlearn có thể ấn định Bản Thỏa Thuận này cho phù hợp với việc bán tất cả hoặc thực chất là tất cả các cổ phiếu của mình, hoặc tiền lãi của các hội viên, hoặc tất cả hay thực chất là tất cả tài sản của mình cho bên thứ ba.

15. TỪ CHỐI SỰ ĐẢM BẢO, HẠN CHẾ VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

MỖI NGƯỜI SỬ DỤNG TUYỆT ĐỐI ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB, PHẦN MỀM VÀ CÁC DỊCH VỤ CLEVERLEARN NÀY ĐỀU CÓ THỂ GẶP RỦI RO. CẢ CLEVERLEARN VÀ BẤT KỲ NGƯỜI CẤP GIẤY PHÉP, NHÂN VIÊN HAY ĐẠI LÝ NÀO CỦA MÌNH ĐỀU KHÔNG CAM ĐOAN RẰNG TRANG WEB HAY PHẦN MỀM VÀ CÁC DỊCH VỤ CLEVERLEARN NÀY HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC VÀ KHÔNG CÓ LỖI. CẢ CLEVERLEARN VÀ BẤT KỲ NGƯỜI CẤP GIẤY PHÉP HAY NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ NÀO CỦA MÌNH ĐỀU KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP HAY BẤT KỲ PHƯƠNG TIỆN NÀO, DÙ TRỰC TIẾP HAY GIÁN TIẾP, CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG LIÊN LẠC GIAO TIẾP CÓ THỂ DẪN ĐẾN VIỆC GIÁN ĐOẠN VÀ /HOẶC PHÂN PHÁT BẤT CỨ PHẦN NÀO CỦA TRANG WEB HAY CỦA PHẦN MỀM VÀ CÁC DỊCH VỤ CLEVERLEARN; CẢ CLEVERLEARN HAY BẤT KỲ AI TRONG SỐ NHỮNG NGƯỜI CẤP GIẤY PHÉP, CÁC NHÂN VIÊN HOẶC ĐẠI LÝ ĐỀU KHÔNG BẢO ĐẢM VỀ CÁC KẾT QUẢ THU ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC PHẦN MỀM VÀ CÁC DỊCH VỤ CLEVERLEARN NÀY. TRANG WEB VÀ PHẦN MỀM VÀ CÁC DỊCH VỤ CLEVERLEARN NÀY ĐƯỢC SẮP XẾP "NHƯ LÀ" MỘT CƠ SỞ MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ ĐẢM BẢO NÀO VỀ THỂ LOẠI, HOẶC RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG HẠN CHẾ ĐỐI VỚI SỰ ĐẢM BẢO VỀ TIÊU ĐỀ HAY SỰ ĐẢM BẢO NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC SẢN PHẨM HAY SỰ THÍCH HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ.
CÁC SỰ ĐẢM BẢO MANG TÍNH NGỤ Ý DO KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG ĐỘC QUYỀN, GIỚI HẠN HAY SỰ SỬA ĐỔI THEO LUẬT PHÁP ÁP DỤNG CHO PHẦN MỀM VÀ CÁC DỊCH VỤ NHƯ THẾ. CẢ CLEVERLEARN VÀ BẤT CỨ AI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SÁNG TẠO, SẢN XUẤT, CHUYỂN GIAO TRANG WEB HAY PHẦN MỀM VÀ CÁC DỊCH VỤ CLEVERLEARN ĐỀU KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, TÌNH CỜ HAY ĐẶC BIỆT PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB HAY PHẦN MỀM VÀ CÁC DỊCH VỤ CLEVERLEARN. CŨNG CÓ THỂ VÌ KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG TRANG WEB HAY PHẦN MỀM VÀ CÁC DỊCH VỤ CLEVERLEARN,HAY CÁC PHÁT SINH TỪ VIỆC VI PHẠM SỰ ĐẢM BẢO VÀ VÌ THẾ BẠN TỪ BỎ BẤT KỲ ĐÒI HỎI NÀO DỰA VÀO HỢP ĐỒNG HAY CÁC LÝ LẼ KHÁC, NGAY CẢ KHI CLEVERLEARN HAY NHÀ CẤP GIẤY PHÉP, NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐÃ BIẾT TRƯỚC VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI CÓ THỂ XẢY RA. TOÀN BỘ TRÁCH NHIỆM CỦA CLEVERLEARN VÀ CÁC NHÀ CẤP GIẤY PHÉP, CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ, SỰ TÔN TRỌNG VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ PHẦN MỀM VÀ CÁC DỊCH VỤ CLEVERLEARN HAY BẤT CỨ VI PHẠM BẢN THỎA THUẬN ĐỀU ĐƯỢC GIỚI HẠN VÀO SỐ TIỀN MÀ BẠN PHẢI TRẢ ĐỂ SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ PHẦN MỀM VÀ CÁC DỊCH VỤ CLEVERLEARN.

"CLEVERLEARN VÀ NHÀ CẤP GIẤY PHÉP, NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ CÁCH THỨC CỦA BẠN KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN ĐẶC BIỆT TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG TRANG WEB HAY BẤT CỨ VI PHẠM NÀO TRONG BẢN HỢP ĐỒNG BỊ GIỚI HẠN THEO SỐ TIỀN MÀ BẠN TRẢ ĐỂ SỬ DỤNG TRANG WEB HAY CÁC PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ CỦA CLEVERLEARN.
NHỜ VÀO ĐÓ BẠN CÓ THỂ LÀM CHO CLEVERLEARN, CÁC NHÀ CẤP GIẤY PHÉP, NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ NHẸ BỚT PHẦN NÀO NGHĨA VỤ, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ QUYỀN ĐÒI HỎI VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN NÀY."

16. Luật pháp liên quan; Quyền thực thi pháp lý

Luật pháp của Đặc khu kinh tế Hong Kong, ngoại trừ các điều luật mâu thuẫn với nhau, sẽ kiểm soát mọi vấn đề liên quan đến Thỏa thuận này và việc sử dụng Trang web, cũng như Phần mềm và Dịch vụ của Cleverlearn. Quy ước Liên hiệp quốc đối với các hợp đồng liên quan đến việc buôn bán hàng hóa quốc tế là hoàn toàn bị từ chối. Mọi tranh luận hay bàn cãi ngoài Thỏa thuận này, việc làm sáng tỏ bất kỳ điều khoản nào, hoặc tố tụng hay sự không hoạt động của bất cứ bên nào về vấn đề này sẽ được trình lên tòa án Đặc khu Hong Kong. Bên thắng kiện liên quan đến Thỏa thuận này hay các Dịch vụ sẽ được hưởng các chi phí hợp lý và phí luật sư.

17. Thực thi và Không thực thi

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Bản Thỏa Thuận này không có hiệu lực hoặc không thể thực thi theo qui định luật pháp hiện hành, điều khoản đó sẽ được sửa đổi trong phạm vi cần thiết để trở thành điều khoản có hiệu lực và thực thi được. Các điều khoản khác trong Bản Thỏa Thuận này vẫn có hiệu lực tuyệt đối. Việc Cleverlearn không áp dụng hoặc thực thi được bất kỳ quyền hay điều khoản nào trong Bản Thỏa Thuận này đều không có nghĩa là sự chối bỏ quyền hay điều khoản đó. Các tiêu đề của mỗi phần trong Bản Thỏa Thuận này đều chỉ mang tính thuận tiện chứ không có hiệu lực về pháp lý hay khế ước. Bản Thỏa Thuận này có thể không được sửa đổi trừ khi được đề nghị trong chính Bản Thỏa Thuận này. Bạn không thể cho hay chuyển nhượng Bản Thỏa Thuận này hoặc bất cứ quyền nào ở đây và mọi hành động đi ngược lại các điều khoản đều không có giá trị.Trang web Cleverlearn và Bản Quyền phần mềm 1998 - 2012 | Cleverlearn Ltd. |
Cleverlearn và những sản phẩm khác được bảo hộ bởi thương hiệu. Những Điều Khoản & Điều Kiện | Chính Sách Cá Nhân.