Cleverlearn - Học tiếng Anh Sáng tạo lại
Trang web này hỗ trợ các ngôn ngữ:
English Deutsch Tiếng Việt
简体中文 繁體中文 한국어
ภาษาไทย
Địa chỉ email của bạn
Mật khẩu  
Ghi nhớ tên tôi
  Nhận tài khoản MIỄN PHÍ của bạn!
Quên Mật khẩu?
Sản phẩm
Đặt mua Các trung tâm Anh ngữ
Về chúng tôi
Hỗ trợ
 
 
 
 
Hãy ngưng việc đoán mò trình độ Tiếng Anh của bạn đi! Khám phá điểm số thật sự của bạn với dịch vụ Bài Kiểm Tra Tiếng Anh MIỄN PHÍ của Cleverlearn.

Dành thời gian trả lời những câu hỏi từ dạng bài thi trắc nghiệm đến các dạng bài kết hợp hình ảnh. Ngoài ra cũng có dạng bài tập tình huống, hình ảnh động mà trong đó, bạn đặt mình vào tình huống, và kiểm tra xem tiếng Anh của bạn ứng dụng ra sao trong các tình huống giao tiếp thật.

 
Tính năng Phụ trợ:
 
Bạn có thể lưu trữ những từ mới hoặc từ khó mà bạn gặp trong suốt bài kiểm tra. Chỉ cần nhấp vào nút    và tìm hiểu nghĩa của từ hay những từ được chọn ngay sau bài kiểm tra.
 
Trang web Cleverlearn và Bản Quyền phần mềm 1998 - 2012 | Cleverlearn Ltd. |
Cleverlearn và những sản phẩm khác được bảo hộ bởi thương hiệu. Những Điều Khoản & Điều Kiện | Chính Sách Cá Nhân.